Skip to main content
logo

Antalya Tabip Odası ve SES Antalya Şubesi 12 Aralık 2014 Cuma saat:12.30’da

Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacak.

Birinci basamak sağlık çalışanları, temel hakları, çalışma koşulları ve toplumun sağlık hakkı için dile getirdikleri taleplerin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ve Bakanlığı bu yanlış tutumdan vazgeçirmeye yönelik olarak, 12 Aralık'ta uyarı amacıyla bir günlük g(ö)rev etkinliği yapacaklar. G(ö)rev etkinliğinin ardından, 13 Aralık'ta da Ankara'da bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirilecek.