Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı

Mustafa Kılınç yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek TBMM önünde sendika yöneticilerinin ve üyelerinin polis tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.


Kılınç,  sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak hem sağlık emekçilerini hem de tüm halkın sağlık hakkını ilgilendiren bu bütçe görüşmelerinde taraf olduklarını ifade etti .


Kılınç, Bu nedenle Sağlık bütçesinin görüşüleceği 20.11.2014 perşembe günü, hem bütçe ile ilgili taleplerimizi bir kez daha iletmek, hem de komisyon görüşmelerine katılma talebimizin cevabını beklemek üzere meclis önünde olduklarını belirtti.  
 Sabah saatlerinde meclis önünde basın açıklamasını  gerçekleştirdiklerini ifade eden Mustafa Kılınç, diğer sağlık örgütleriyle birlikte saat 12.30 meclis dikmen kapısında ortak yapacakları basın açıklamasını beklemek üzere oturdukları sırada Ankara Emniyet güçlerinin sendikalarına ve üyelerine saldırdığını söyledi.


Yakın mesafeden ve direkt olarak  yüzlerine gaz sıkıldığını ve Genel başkanları Gönül Erden’in, darp edilerek göz altına alındığını ifade eden Mustafa Kılınç, “ 4 arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye  kaldırılmış, yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi hastaneden gözaltına alınmıştır. Başkanımız, 3 MYK üyemiz ile toplam 10 arkadaşımız gözaltına alınmıştır” dedi.


Yaşanan hukuksuzluk ve tahammülsüzlük, bununla da bitmemiştir
“Daha önce sağlık örgütleri ile birlikte yapılması planlanan ve tüm kamuoyu ile paylaşılan, 12:30’da meclis önünde gerçekleştireceğimiz ortak açıklamamızı gerçekleştirmek üzere sendika binamızdan çıktığımızda, AKP’nin yaratmayı planladığı polis devleti uygulaması ile yüz yüze geldik.  Kaldırımdan sessizce meclis dikmen kapısına doğru yürümeye başladığımız anda polis barikatları ile bizlerin ve halkın yolda yürümesine izin verilmedi, önümüz kesildi. Yaşanan arbede ile 6 arkadaşımız daha tartaklanarak, gazlanarak göz altına alınmıştır.


Bu durum, AKP iktidarının sağlık bütçesi görüşülürken, bütçeden doğrudan etkilenecek olanların temsilcilerinin görüşlerini almayı bırakalım, taleplerini ifade etmek istemelerine bile tahammülsüz olduklarını bir kez daha göstermiştir Bu durum, AKP’nin polis devleti yaratma konusundaki ısrarının sonuçlarıdır”


Haklarımız İçin Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz
“Bilinmelidir ki bizler sendikalarımızı hükümetlerden icazet alarak değil, baskılara, sürgünlere ve cezalara rağmen “ hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” diyenlerle mücadele ederek alanlarda kurduk  
Bilinmelidir ki bu yöntemler yeni değildir. Bu yöntemler mücadele edenleri de hiçbir zaman engelleyememiştir. Bizler, dün olduğu gibi bundan sonra da tüm emekçilerle birlikte haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz”


Bilindiği üzere 20.11.2014 Perşembe günü, sağlık bütçesi meclis plan ve bütçe komisyonunda görüşüldü. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak hem sağlık emekçilerini hem de tüm halkın sağlık hakkını ilgilendiren bu bütçe görüşmelerinde taraf olduğumuzu ve olacağımızı her zaman ifade ediyoruz.


Bu nedenle sağlık bütçesi görüşülmeye başlanmadan önce tüm şubelerimizde yaptığımız çalışmalarla ve açıklamalarla bütçe ile ilgili taleplerimizi açıkladık. Taleplerimizi içeren imzalar topladık ve binlerce sağlık emekçisinden topladığımız imzaları 16 Ekim de başbakanlığa ulaştırdık.


Ayrıca, plan ve bütçe komisyonu üyesi milletvekilleri ile de görüşmeler yaparak, mektuplar yazarak, taleplerimizi onlara da ilettik ve komisyon görüşmelerinde bu taleplerimizi savunmalarını istedik. Bununla birlikte, sağlık bütçesi komisyonda görüşülürken bu görüşmelerde temsilcilerimizin yer alması ve komisyonda doğrudan kendi görüşlerimizi ifade etmemiz gerektiği konusundaki talebimizi de komisyona ilettik.


Sağlık bütçesinin görüşüleceği 20.11.2014 perşembe günü, hem bütçe ile ilgili taleplerimizi bir kez daha iletmek, hem de komisyon görüşmelerine katılma talebimizin cevabını beklemek üzere meclis önünde idik. Sabah saatlerinde meclis önünde basın açıklamamamızı gerçekleştirdik. Diğer sağlık örgütleriyle birlikte saat 12.30 meclis dikmen kapısında ortak yapacağımız basın açıklamasını beklemek üzere oturduk.


 Tamda bu esnada henüz oturmaya başlamışken AKP iktidarı, emekçilerin en temel taleplerini dile getirmesine tahammülü olmadığını emniyet güçleri aracılığıyla bir kez daha göstermiştir. Ankara emniyet güçleri oturmamızdan beş dakika sonra sendikamıza, üyelerimize saldırmıştır. Oturan arkadaşlarımız yumruklarla, tekmelerle vurularak darp edilmiş. Yakın mesafeden ve direkt olarak üyelerimizin yüzlerine gaz sıkılmıştır. Genel başkanımız Gönül Erden, darp edilerek göz altına alınmıştır. 4 arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye  kaldırılmış, yaralanan arkadaşlarımızdan ikisi hastaneden gözaltına alınmıştır. Başkanımız, 3 MYK üyemiz ile toplam 10 arkadaşımız gözaltına alınmıştır.


Yaşanan hukuksuzluk ve tahammülsüzlük, bununla da bitmemiştir.
Daha önce sağlık örgütleri ile birlikte yapılması planlanan ve tüm kamuoyu ile paylaşılan, 12:30’da meclis önünde gerçekleştireceğimiz ortak açıklamamızı gerçekleştirmek üzere sendika binamızdan çıktığımızda, AKP’nin yaratmayı planladığı polis devleti uygulaması ile yüz yüze geldik.  Kaldırımdan sessizce meclis dikmen kapısına doğru yürümeye başladığımız anda polis barikatları ile bizlerin ve halkın yolda yürümesine izin verilmedi, önümüz kesildi. Yaşanan arbede ile 6 arkadaşımız daha tartaklanarak, gazlanarak göz altına alınmıştır.


Bu durum, AKP iktidarının sağlık bütçesi görüşülürken, bütçeden doğrudan etkilenecek olanların temsilcilerinin görüşlerini almayı bırakalım, taleplerini ifade etmek istemelerine bile tahammülsüz olduklarını bir kez daha göstermiştir Bu durum, AKP’nin polis devleti yaratma konusundaki ısrarının sonuçlarıdır.


Bilinmelidir ki bizler sendikalarımızı hükümetlerden icazet alarak değil, baskılara, sürgünlere ve cezalara rağmen “ hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” diyenlerle mücadele ederek alanlarda kurduk  


Bilinmelidir ki bu yöntemler yeni değildir. Bu yöntemler mücadele edenleri de hiçbir zaman engelleyememiştir. Bizler, dün olduğu gibi bundan sonra da tüm emekçilerle birlikte haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.


Mustafa KILINÇ
SES Antalya Şube Başkanı