Skip to main content
logo

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan 2015 Merkezi

Bütçesinden sağlığa daha fazla pay aktarılmasını isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet  Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Finike Devlet Hastanesi önünde  basın açıklaması yaptı.


Grup adına basın açıklamasını yapan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa KILINÇ,  başta sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere kamusal hakların daha çok piyasaya açılması anlamına gelen  bütçe tasarısının var olan durumu daha da geriye götüreceğeni söyledi

1 Ocak 2014’te kamu emekçilerine ödenen ve ortalama memur maaşına göre %6’ya denk gelen net 125 liralık maaş zammı daha yılın ilk yarısında açıklanan enflasyon rakamlarının altında kaldığını ileri süren KILINÇ, “Öyle ki Ağustos 2014 itibari ile yıllık TÜFE %9.54 olmuştur. Bugüne kadar maaşlarımıza ve ek ödemelerimize her yıl enflasyon farkı oranında “ek zam” verilirken, Memur Sen’in 2014 yılı için enflasyon farkı talep etmemesi nedeniyle, tarihte ilk kez hak ettiğimiz enflasyon farkını alamayacağımız gibi artan oranlı vergi dilimi uygulamasıyla birlikte 2014 yılı gelirlerimizde de ortalama yüzde 6’dan fazla ekonomik kayıp yaşaması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı bütçesi 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olmak üzere üç parça halinde yapılıyor. 2014 yılında toplamda 18 milyar 422 milyon TL olan sağlık bütçesi, 2015’te 20 milyar 214 milyon TL’ye çıkarılması öngörülmüştür.  Toplam sağlık bütçesi 20 milyar TL’nin merkezi bütçeye oranı %4.2’dir.Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrılan pay ise daha çok mesai, daha çok performans ve daha az ücret...Sağlık bütçesinin yarısı ise özel hastaneler ve ilaç tekellerinden “mal ve hizmet alımı” için ayrılmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında işyerlerimizde topladığımız ve 2015 yılı bütçesinde yer almasını istediğimiz taleplerimizi 16 Ekim de Başbakanlığa gönderdik. Taleplerimizi buradan bir kez daha yineleyeceğim.

 1)    2014 yılı enflasyon farkı kadar “ek zam” ödenmesini, enflasyon farkından kaynaklanan “ek zam” oranının 2015 yılı bütçesi içinde yer almasını,

2)    Döner sermayeden dağıtılan ek ödemeler dahil olmak üzere tüm ek ödemelerin tamamının maaşımıza/ücretimize ve emekliliğe yansıtılmasını,

3)     Güvenceli istihdamın korunması ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalı, bunun için öncelikle kamu harcamaları ve kamu istihdamı arttırılmalıdır…TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyelerini sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sesine kulak vermeye çağırıyoruz.
            Aksi takdirde haklarımızı elde edinceye kadar fiili, meşru ve militan mücadeleyi yükselteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz. " diye konuştu.

BASINA VE KAMUOYUNA
AKP’nin zengine han hamam, yoksula din iman diyerek hazırladığı 2015 yılı bütçe tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı.
Emekçilerin taleplerine yer verilmeyen 2015 yılı bütçe tasarısında yoksulluk, güvencesizlik ve iş kazaları var…
2015 yılı bütçe tasarısı ise başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere kamu emekçilerinin sorunlarını çözmek bir yana çalışma koşullarının daha da ağırlaştırılacağını göstermektedir. Üstelik başta sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere kamusal hakların daha çok piyasaya açılması anlamına gelen bu bütçe tasarısı var olan durumumuzu daha da geriye götürecektir.
                                        DEĞERLİ MÜCADELE ARKADAŞLARIM
Bildiğiniz gibi Ağustos 2013’te Hükümetin görevlendirdiği Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaları arasında imzalanan toplu sözleşmeyle birlikte 1 Ocak 2014’te kamu emekçilerine ödenen ve ortalama memur maaşına göre %6’ya denk gelen net 125 liralık maaş zammı daha yılın ilk yarısında açıklanan enflasyon rakamlarının altında kalmıştır. Öyle ki Ağustos 2014 itibari ile yıllık TÜFE %9.54 olmuştur.
 
Bugüne kadar maaşlarımıza ve ek ödemelerimize her yıl enflasyon farkı oranında “ek zam” verilirken, Memur Sen’in 2014 yılı için enflasyon farkı talep etmemesi nedeniyle, tarihte ilk kez hak ettiğimiz enflasyon farkını alamayacağımız gibi artan oranlı vergi dilimi uygulamasıyla birlikte 2014 yılı gelirlerimizde de ortalama yüzde 6’dan fazla ekonomik kayıp yaşaması kaçınılmaz hale gelmiştir.
                          DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,
Sağlık Bakanlığı bütçesi 2013 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu olmak üzere üç parça halinde yapılıyor. 2014 yılında toplamda 18 milyar 422 milyon TL olan sağlık bütçesi, 2015’te 20 milyar 214 milyon TL’ye çıkarılması öngörülmüştür.  Toplam sağlık bütçesi 20 milyar TL’nin merkezi bütçeye oranı %4.2’dir.
Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrılan pay ise daha çok mesai, daha çok performans ve daha az ücret...
Sağlık bütçesinin yarısı ise özel hastaneler ve ilaç tekellerinden “mal ve hizmet alımı” için ayrılmaktadır.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında işyerlerimizde topladığımız ve 2015 yılı bütçesinde yer almasını istediğimiz taleplerimizi 16 Ekim de Başbakanlığa gönderdik.
Taleplerimizi buradan bir kez daha yineleyeceğim.
 
1)    2014 yılı enflasyon farkı kadar “ek zam” ödenmesini, enflasyon farkından kaynaklanan “ek zam” oranının 2015 yılı bütçesi içinde yer almasını,  
 
2)    Döner sermayeden dağıtılan ek ödemeler dahil olmak üzere tüm ek ödemelerin tamamının maaşımıza/ücretimize ve emekliliğe yansıtılmasını,
 
3)     Güvenceli istihdamın korunması ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalı, bunun için öncelikle kamu harcamaları ve kamu istihdamı arttırılmalıdır…
    TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyelerini sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sesine kulak vermeye çağırıyoruz.
    Aksi takdirde haklarımızı elde edinceye kadar fiili, meşru ve militan mücadeleyi yükselteceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.