Skip to main content
logo

Filistin’de yaşanan katliama dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarına desteklerini iletmek amacıyla,

Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir protesto eylemi gerçekleştirdi.


FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ


Sık sık “Katil İsrail Filistin’den Defol”, “İsrail  Halkı Yalnız Değildir”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi”, sloganlarının atıldığı protestoyu Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Sağlık Sen, Genel Sağlık İş, Sağlık Sen ve Türk Hemşireler Derneği  birlikte organize ettiler.


“Artık Yeter! İsrail Katliamlarına Son. İsrail’le Ekonomik-Siyasi Tüm İlişkiler Kesilsin” pankartı açan  kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Nefi Kara, “Filistin halkının yıllardır yaşadığı insanlık dramı bir kez daha katliama dönüşürken insanlarla birlikte insanlığın da ölmesine yol açmaktadır. Seyirci kalınmamalıdır.” dedi.


 “Hastaneler bombalanıyor. Hastalar, yaralılar, sakatlar ve sağlık çalışanları hastanede, ambulansta öldürülüyor. Savaş suçu işleniyor. Egemenler susuyor.” diyen Dr.Kara, “Filistin halkının yıllardır yaşadığı insanlık dramı bir kez daha katliama dönüşürken insanlarla birlikte insanlığın da ölmesine yol açmaktadır. Seyirci kalınmamalıdır. Bu duruma seyirci kalmak katliama, savaş suçuna ve insanlık suçuna ortak olmak demektir. Türkiye’nin hekimleri, hemşireleri, teknisyenleri, sağlık işçileri olarak sağlığa giden yolun barış ve demokrasiden geçtiğini biliyor, buna inanıyor ve bu nedenle bu savaşın durdurulmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Çocuklar uyurken susulur ölürken değil…”
Öldürülen çocuklar, kadınlar, insanlar!
Filistin’de ölen insanlıktır!

Günlerdir dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, vahşet tam bir katliama dönüştü. Çocuklar sahilde, kadınlar kucaklarında bebeleri, çocukları ile sığınakta, sokakta, evde, okulda, camide vuruluyor, öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Hastalar, yaralılar, sakatlar ve sağlık çalışanları hastanede, ambulansta öldürülüyor. Savaş suçu işleniyor. Egemenler susuyor.
Bir halk evsiz, barksız, işsiz güçsüz, aç açık bırakılıp açlığa, susuzluğa, yokluğa, yoksulluğa terk ediliyor. Yerlerinden yurtlarından edilip göçe zorlanıyor, tepelerine atılan bombalarla, ölüm saçan silahlarla evleri başlarına yıkılıyor, katlediliyor. İnsanlık suçu işleniyor. Egemenler bu durumu meşru müdafaa olarak açıklıyor .
Küçük bedenler sığınaklarda delik deşik ediliyor
Evler, barakalar, barınaklarla beraber umutlar ve hayaller de yıkılıyor.
Bir savaş aygıtına dönüşmüş İsrail devleti, yıllardır ileri karakolu ve jandarması olduğu emperyalist-kapitalist bloktan aldığı güçle; duvarlarla, tellerle, hendeklerle çevirdiği, doğup büyüdükleri köylerinden, evlerinden yurtlarından söküp attığı, kamplarda, barakalarda çadırlarda yaşamaya mecbur ettiği bir halka yıllardır zulüm ediyor.  
İsrail dünyanın gözü önünde bir halkı aşağılıyor, sürüyor, süründürüyor. Yıkıyor, yakıyor. Tutukluyor, öldürüyor. Filistin’de her ölümle birlikte insanlık da ölüyor .
Bakın Gazze’den, Şifa Hastanesi’nden Norveçli Doktor Mads Gilbert nasıl haykırıyor: “Bay Obama, sizin bir kalbiniz var mı? Sizi buraya davet ediyorum, Şifa’da bizimle beraber bir gece, sadece bir gece geçirmeye. İsterseniz tebdili kıyafetle bir temizlikçi olarak. Yüzde yüz eminim ki bu tarihi değiştirecektir. Kalbi ve kudreti olan hiç kimse Filistin halkının katliamına son vermeye karar vermeden Şifa’daki bu geceyi öylesine bırakıp da gidemez.”
İşte İsrail böylesine ağır bir tabloda, yokluklar içinde sağlık hizmeti sunmaya çalışan hastanelere ve sağlıkçılara dahi saldırmaktan çekinmiyor!
Saldırının başladığı 8 Temmuz’dan bu yana 11 sağlık merkezi saldırıların hedefi olurken, El-Wafa, El-Aksa, Balsam Hastaneleri gibi bazı sağlık merkezlerine tekrarlayan saldırılar olmuş, El-Aksa Hastanesi’nin bombalanması sonucu 5 hasta ölürken, aralarında doktorların ve sağlık çalışanlarının da olduğu 70’den fazla insan yaralanmıştır. Bugüne kadar süren saldırılarda 200’ü aşkın çocuk olmak üzere çoğu kadın ve sivillerden oluşan 700’den fazla Filistin vatandaşı ile 28 İsrail askeri ölmüş, 4500’den fazla insan da yaralanmıştır.
Hastaneler, okullar, işyerleri enerji alt yapısı ve jeneratörler, su şebekeleri tahrip edilmiş, yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme bitme noktasına gelmiş, yaralıların sığınacağı, tedavi  edileceği  hastane ve malzeme sıkıntısı nedeniyle  Gazze yaşama şansı yok edilmek üzere olan bir şehir haline gelmiştir.
Durumun aciliyeti karşısında İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Kızılhaç Uluslararası Komitesi yaralıların tedavisi için acil bir çağrı yaparak öncelikle hastaneler ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların durdurulması, çatışmaların ve savaşın son bulması, Filistinlilere insani yardım için, uluslararası kurum ve kuruluşları yardım ve göreve davet ettiler.
Bizler de bir kez daha sağlık çalışanları olarak tüm dünyaya sesleniyoruz: Filistin halkına yapılanlar savaş suçudur, insanlık suçudur. Derhal durdurulmalıdır.
Filistin halkının yıllardır yaşadığı insanlık dramı bir kez daha katliama dönüşürken insanlarla birlikte insanlığın da ölmesine yol açmaktadır. Seyirci kalınmamalıdır.
Bu duruma seyirci kalmak katliama, savaş suçuna ve insanlık suçuna ortak olmak demektir.
Türkiye’nin hekimleri, hemşireleri, teknisyenleri, sağlık işçileri olarak sağlığa giden yolun barış ve demokrasiden geçtiğini biliyor, buna inanıyor ve bu nedenle bu savaşın durdurulmasını talep ediyoruz.


Antalya Tabip Odası
Antalya Diş Hekimleri Odası
Antalya Eczacı Odası
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Antalya Bölge Şubesi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi
Türk Sağlık Sen Antalya Şubesi
Sağlık Sen Antalya Şubesi
Genel Sağlık İş Antalya İl Temsilciliği
Türk Hemşireler Derneği  Antalya Şubesi