Skip to main content
logo

“ASM’ler ATM Değildir!  Acilleri, ASM ve TSM’lere Taşıyanlar,

Ülkeninin Sağlık Birikimini Yok Ediyor “ başlığı ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde  Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği, SES ve Türk Sağlık-Sen ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.
Sık sık “AKP Yasanı Al Başına Çal”, “AKP Sağlığa Zararlıdır”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde ortak basın açıklamasını Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr.İbrahim Çelik okudu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

ASM’LER ATM DEĞİLDİR!
ACİLLERİ, ASM VE TSM’LERE TAŞIYANLAR, ÜLKENİNİN SAĞLIK BİRİKİMİNİ YOK EDİYOR
      

Sağlık Bakanlığı yeni bir ‘torba yasa’ ile sağlık çalışanları dahil hiç kimseye görüş sorma, danışma gereği duymadan, bencil bir anlayışla, aklına gelen düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.
     Ülkemiz sağlık çalışanlarının yoğun emeğiyle biriktirilen tüm kazanımları, ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında, sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına göre düzenleyen yasal düzenlemelerle bir bir yok ediliyor.
      Hükümet TBMM ye sunduğu, 17.06. 2014 tarihinde komisyonda görüşülmeye başlanan yasa tasarısıyla, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına, hastane acilleri, 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet uygulamasının kapsamını genişleterek, ASM ve Toplum Sağlığı Merkezilerinde (TSM) acil hizmet sunulmasının önünü açıyor.
       Sağlık Bakanlığı, ASM’leri, bankamatik (ATM) gibi her gün yirmi dört saat çalışarak acil hizmeti sunan birimlere dönüştürmeye çalışmaktadır. Birinci basamak çalışanlarını, evrensel ölçülerde tanımlanmış amaç, görev ve sorumluluğu dışında bir alanda yani ‘İkinci basamak sağlık hizmetlerinde’ çalıştırarak işlevsiz hale getirmektedir.
     Bir yandan ‘Acil Hizmetleri’ hastane ortamından koparılarak daha niteliksiz hale getirilirken, diğer yandan halkın sağlık alanında ilk başvuru yeri olan, bebek ve gebelerin aşılarının, izlemlerinin yapıldığı, kronik hastalıkların kontrolünün sağlandığı, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu birinci basamak sağlık hizmet birimleri çökertilmektedir.
    Getirilmek istenen yasa ile Birinci basamakta uzmanlaşmış, deneyim kazanmış aile hekimleri, acil sağlık hizmeti gibi, farklı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren alanda, üstelik haftalık çalışma saatlerine ek olarak birçok mesleki riski barındıran koşullarda zorla çalıştırılmaya zorlanırken, halkın da nitelikli birinci basamak ve acil hizmeti alma hakkı kısıtlanmış olacaktır.
      Sağlık çalışanları, iki aydır Sağlık Bakanlığı’nın hastane acilleri ve 112 istasyonlarında haksız ve hukuksuz nöbet dayatmasına karşı onurlu bir duruş sergileyerek nöbetlere gitmemiş ve bundan sonrada gitmeyeceklerini ilan etmişlerdir.
       Bu konuda idarecilerin de kafası karışıktır. Bazı illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri, Haziran ayı için hazırlanan acil nöbetlerini, çocuk felci aşı kampanyası nedeniyle uygulamazken bazı illerde aşılamaya rağmen nöbetler yazılmıştır. Bazı iller ise Temmuz ayı için nöbet listelerini hazırlayarak nöbet uygulamasına geçileceğini duyurmuştur.
      Yasa tasarısı hazırlayan Sağlık Bakanlığı, ASM’de çalışanları haftalık 40 saatlik çalışmalarına ek olarak hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çalıştırarak bir yandan fazla çalışmayı dayatırken bir yandan da birinci basamak hizmet birimlerine esnek çalışma modelini yerleştirmeyi hedeflediğini ortaya koymuştur. Daha önce de sınıflama adı altında değişken zaman çizelgeleri ile esnek çalışma denemeleri yapılmıştır. Oysa esneklik düzensizlik yaratır ve hastaların ASM’ye gidişlerinde karmaşaya neden olur.
       TBMM komisyonlarında görüşülen yasa tasarısının meclise gönderilme sürecinde Türk Tabipleri Birliği mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileriyle görüşerek milletvekillerini bilgilendirmiş, sağlık çalışanlarının görüşlerini ve taleplerini aktarmıştır. Komisyon çalışmalarının izlenmesine devam edilmektedir.
      Aile hekimleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri durmak bilmez bir değişime kurban edilmektedir. Sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına göre yeniden belirleyen politik tutum, sağlığın her biriminde tüketim nesnesine dönüşen hasta akınına uğramış, bu durumdan en çok etkilenen birimlerden olan hastane acil sistemleri çökmüştür. Hastane acillerinin sorunlarının, birinci basamak birimlerini hırpalayarak, mahalle aralarına acil hizmeti veren ASM ve TSM’ler açarak giderilemeyeceği açıktır. Çözüm, sağlığı toplumun gereksinmelerine göre planlayan, yaşama geçiren yönetim anlayışı ile mümkündür.
        Sağlık çalışanları ve onların örgütleri olarak halkın koruyucu sağlık hizmetlerini önemseyeceğiz. Salgın haline gelen kızamığın, toplumu tehdit eder hale gelen çocuk felcinin ve birçok hastalığın çocuklarımızı gözlerimizin önünde öldürmesine izin vermeyeceğiz. Kızamıkta olduğu gibi Çocuk felci aşı kampanyalarını da ASM/TSM demeden gücümüz yettiğince en etkili şekilde yürütürken, birinci basamak sağlık hizmetlerine daha da zarar vereceğine inandığımız; ASM, TSM ve hastane acillerinde Aile Hekimleri tarafından acil hizmet sunulmasına karşı tavrımızı koruyacağız.        
       Çalışanların haklarını ve halkın nitelikli sağlık hakkını bir kez daha talep edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.