Skip to main content
logo

1 Temmuz  2014 Salı saat:12.30’da Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önündeyiz.

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılacak  olan eylemi Antalya’da,  Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği ve  Türk Sağlık-Sen ile birlikte gerçekleştiriyoruz.

Değerli üyemiz,

 Sağlık Bakanlığı, halen TBMM’de görüşülmekte olan yeni bir yasa tasarısıyla, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına, hastane acilleri ve 112 istasyonlarına ek olarak ASM ve TSM’de ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet tutma uygulamasının yasal dayanağı için hazırlıklar yapıyor.

 ASM çalışanlarına, İstanbul dışındaki illerde iki aydan beridir hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ‘acil nöbet’ görevlendirmesinde bulunan Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının çoğunlukla nöbetlere gitmeyerek hakları için mücadele eden haklı ve başarılı direnciyle karşılaşmıştır.
 

Acil hizmetlerinin, ek olarak ASM ve TSM’lerde de sunulmasını içeren yasa tasarısı, birinci basamak sağlık çalışanlarını uzun ve esnek sürelerde, ağır koşullarda çalıştırmaya  zorlayacağı açıktır.
 

Sağlık Bakanlığının dayatmacı tutumuna karşı, mesleki ve iş alanımıza sahip çıkmak, haklarımızı korumak, sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşmak için 1 Temmuz 2014 Salı günü 12.30’da Antalya  Sağlık Müdürlüğü önünde olacağız.

Saygılarımızla,

SES Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu