Skip to main content
logo

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin

kapatılmasına ilişkin olarak SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç yazılı bir açıklaması yaptı.


“1910 yılından itibaren önce genel hastane daha sonra da göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanesi olarak bölge halkına hizmet veren, ülkemizin en büyük 3 göğüs hastalıkları ve tüberküloz dal hastanesinden biri olan İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi birleşme adı altında kapatılmak isteniyor.” diyen Kılınç, “Biz biliyoruz ki; bu yapılmak istenen İzmir’e özgü, İzmir’le sınırlı kalacak bir uygulama değildir. Bu süreç, Sağlıkta Dönüşüm programı uygulamalarının bir parçasıdır ve hep birlikte mücadele edip engellemediğimiz takdirde tüm ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Bugün İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sahip çıkmak, sağlık hakkına sahip çıkmak demektir. “ şeklinde konuştu

BASINA VE KAMUOYUNA

Halkımızın Tepecik Göğüs Hastanesi olarak bilip tanıdığı ve hizmet aldığı bugüne kadar sadece İzmir’e değil, bütün Ege Bölgesine hizmet vermiş, pek çok hekimin uzmanlık eğitimi almalarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde hastalara şifa dağıtmalarını sağlayan bir uzmanlık hastanesi olan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin "sağlıkta dönüşüm” programının bir parçası olan “Kampüs Hastaneler” adı altında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilerek kapatılmaya çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz.

Süreci başından beri yakından takip eden İzmir Şubemiz, 11 Haziran 2014 tarihinden bu yana sağlık çalışanları ve halka birlikte yaklaşık üç haftadır bu sürece engel olmak için imzalar toplayarak, çadırlar kurarak, bilgilendirmeler yaparak, iş bırakarak mücadele ederek, yetkilileri uyarmaktadır. Sağlık çalışanlarının ve halkımızın bu etkili mücadelesi sonuç vermiş, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına geri adım attırılmıştır. Sendikamızın İzmir Şubesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ve halkımız mücadelenin henüz bitmediğinin bilincinde olarak, birleştirilmenin yapılmayacağı kararı kesinleşene, karar yazılı olarak taahhüt altına alınıncaya kadar mücadelesine devam etme kararı almıştır.

Sendikamız "sağlıkta dönüşüm" adı altında yapılmak istenen bu birleştirmeye karşıdır. Çünkü; İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1910 yılından itibaren önce genel hastane, daha sonra da göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanesi olarak bölge halkına hizmet veren, ülkemizin en büyük 3 göğüs hastalıkları ve tüberküloz dal hastanesinden biridir.


Gerek bilimsel gerek ekonomik yönden herhangi bir sorunu olmayan hastanenin birleşme adı altında sistemik bir hastaneye dahil edilerek yok edilmesi Göğüs hastalıkları açısından büyük bir kayıp olacaktır.


Toplumsal bir hastalık olmasından kaynaklı tüberküloz hastalarının mağdur olması toplumun sağlığını da tehlikeye sokacaktır.Kar getirmediği için göğüs hastalıkları hastanelerinin ortadan kaldırılması veya yatak sayılarının azaltılması ve yok edilen deneyimli kadrolar nedeniyle halkımızın sağlığını olumsuz etkileyecek süreçler yaşanacak ve hastalar mağdur olacaktır.  


En ciddi solunum sistemi hastalıkları ve sosyal hastalıklar grubunda yer alan Verem/Tüberküloz hastalarının tedavisinde önemli başarılar sağlayan bir bölge hastanesi olan İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha çok kâr hırsına kurban edilecektir.


Biz biliyoruz ki; bu yapılmak istenen İzmir’e özgü, İzmir’le sınırlı kalacak bir uygulama değildir. Bu süreç, Sağlıkta Dönüşüm programı uygulamalarının bir parçasıdır ve hep birlikte mücadele edip engellemediğimiz takdirde tüm ülke geneline yaygınlaştırılacaktır. Bugün İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sahip çıkmak, sağlık hakkına sahip çıkmak demektir.


Mustafa KILINÇ
SES Antalya  Şube Başkanı