Skip to main content
logo

Soma'da Meydana gelen maden faciasıyla ilgili KESK-DİSK-TMMOB ve Antalya Tabip Odası'ıin

çağrısıyla Antalya'da bir yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.


FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ


Kapalı Yol Halk Bank önünde toplanan beş bine yakın insan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca taşeron çalıştırmaya ve iş güvencesizliğini protesto eden sloganlar atıldı.


Cumhuriyet Meydanında öncelikle Soma'da hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından kurumlar adına konuşan DİSK Akdeniz Bölge Başkanı Cemal Aybar "bu katliamının faili özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarını hayata geçirenlerdir. Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı maden sahaları özel sektöre devredildikten sonra iş kazalarında patlama yaşanmıştır. 2002 yılından 2014 yılına kadar işçi cinayetlerinin yüzde 40 artış göstermesinin nedeni özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları sonucu TTK bünyesinde çalışanların sayısının üçte bir oranında azaltılmasıdır" dedi. Açıklamanın ardından 15 Mayıs Perşembe günü KESK-DİSK-TMMOB ve TTB'nin gerçekleştireceği bir günlük grev için çağrı yapıldı.

Soma'da yaşanan maden faciası nedeniyle KESK-DİSK-TMMOB ve TTB olarak 15Mayıs 2014 Perşembe günü 1 günlük GREV gerçekleştireceğiz.

Grev Programımız

Sabah saat 09:00'da Antalya Defterdarlığı önünde 3 dakikalık saygı duruşu.

Saat 11:00'da Aydın Kanza Parkında tplanarak Cumhuriyet Meydanına yürüyüş ve basın açıklaması.