Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç

 Ebeler Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı.


Yaşadıkları sayısız sorun ve olumsuzluklara rağmen, insan yaşamının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin onurlu üyeleri ebeleri kutlayarak sözlerine başlayan Kılınç, “Gerçekten de profesyonel olmasa bile icra edilişi belki de ilk doğumla başlayan ebelik  mesleği maalesef  bugün bir var oluş kavgası veriyor” dedi.


İnsanlığın M.Ö 5000'li yıllarda bile duvarlara kazdığı ebelik mesleği maalesef günümüzde hak ettiği değeri ve karşılığı bulamamaktadır diyen Kılınç, "Bir çok insan 'tarihin en eski ve en kutsal mesleklerinden olan ebelik" diye başlayan çok nutuk duymuştur. Belki mesleğin ilk yıllarında ya da öğrencilikte biraz etkilese de zamanla bu sözlerin tüketilen ve sömürülen, karşılıksız ve bitmek bilmez bir özverinin beklendiği her meslek için söylendiğine tanık oluyoruz. Gerçekten de profesyonel olmasa bile icra edilişi belki de ilk doğumla başlayan ebelik bugün bir var oluş kavgası vermektedir. Paranın imparatorluğu ne kutsal meslek ne de en eski meslek bırakmaktadır. Vahşi kapitalizm neredeyse normal doğum bile bırakmamıştır ki ebeler ebelik yapsın." şeklinde konuştu.


Ebeler tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya
Türkiye’de 52 bin civarında ebe olmasına rağmen neredeyse yarısının bile asıl mesleğini yapamaz durumda olduğunu vurgulayan Kılınç, "Ebeler daktilograftık, sekreterlik, hemşirelik, veznedarlık gibi sağlık iş kolunda ne iş varsa yapar hale getirilmişlerdir. Sayın başbakan herkese 3 çocuk yapma talimatı verirken aylık 900 liraya çalışan vekil ebeyi ve bu vekil ebenin anne olabileceğini düşünmüş müdür? Ebe olmasına rağmen işsizlik içinde kıvranan binlerce ebeyi aklına getirmiş midir, bilinmez; ama bilinen bir şey var ki o da tüm diğer sağlık mesleklerinde olduğu gibi ebelerinde tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya bulunduklarıdır. Normal doğumdan uzaklaşan ebeler mesleğini yapamaz, pasif, bağımlı, karar vermekten uzak hale getirilmektedirler." dedi.


Normal doğumun da sonu geldi
Ülkede sağlık emekçilerinin sorunlarının 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile daha artığını vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti: "Bu durumdan ebeler de fazlasıyla etkilenmektedir. Özellikle 1. basamak sağlık hizmetlerinde önemli yer tutan ebeler, 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin Aile Hekimliği adı altında dağıtılması, sağlık ocaklarının kapatılması ile ana-çocuk sağlığı, gebe takibi vb. en önemli hizmetleri gereği gibi veremez duruma getirilmişler, aynı zamanda hekimle sözleşme yapacak Aile Sağlığı Elemanı olarak nitelendirilerek, meslekleri tamamen yok sayılmıştır. Geçmişten beri görev, yetki ve sorumluluklarının sınırlarının belirlenmemesine bu durumun eklenmesi görevlerini daha da muğlâklaştırmıştır. Doğum öncesi izlem ve bakım öylesine hastanelere bağımlı hale gelmiştir ki, bu durum normal doğumun da sonunu getirmiştir. Bu haliyle de performans ve para işin içine girmiştir ama ebelerin performansı görülmemektedir.“


Gelecek güzel günlere inanıyoruz
“Ebeler kendilerini ne kadar sağlıklı ve güvencede hissederlerse doğuma da o ölçüde sağlıklı katkı sunacaklardır. Mesleki eğitimin lisans düzeyine çıkarıldığı ve tüm çalışanlara da lisans tamamlama hakkının sağlandığı ve temel ücretlerin insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz. Tayini, terfisi, mesleki gelişimi keyfiyete bırakılmayan, görev yeri belirlenirken siyasi yakınlık, ahbap çavuşluk ve popülizm yerine bölgesel ve mesleki ölçütlerin belirleyici olduğu bir çalışma ortamı istiyoruz. Tüm emekçiler gibi ebeler içinde gelecek güzel günlere inanıyoruz."