Skip to main content
logo

Antalya'da 2014 bütçesini protesto eden kamu emekçileri iş bıraktı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendika üyesi yaklaşık 2 bin kamu emekçisi, Antalya'da iş bırakma eylemi yaptı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Herkese Sağlık, Güvenceli Gelecek İçin Grev’deyiz” pankartı arkasında yürüyen SES üyelerinin greve katılımı yoğun oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ameliyathanesinde yüzde seksene yakın iş bırakma yaşandı. Diğer hastanelerden de kitlesel katılım sağlandı.
 Aydın Kanza Parkı'nda toplanan emekçiler 'İnsanca bir yaşam emekten yana demokratik bütçe için grevdeyiz' pankartı açtı. Sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen emekçiler, Güllük ve Cumhuriyet caddeleri boyunca yürüdü. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekçiler, basın açıklaması yaptı.
Bütçeden Hakkımızı Almaya Geldik
Basın açıklamasını okuyan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nurettin Sönmez, "Bugün iktidara geldiği tarihten bu yana emekçilere işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikten başka bir hayat sunmayan AKP'nin yağma ve talan bütçesine karşı sesimizi yükseltmeye, bütçeden hakkımızı almaya geldik" dedi.
Ayakkabı Kutusu Talih Kuşu Oldu
Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde yapılan aramalarda ayakkabı kutusu içinde 4.5 milyon dolar bulunması, emekçilerin de gündemindeydi. Bazı eylemciler ayakkabı kutularına 'Payıma düşeni verin olayı kapatalım', 'Yetmediyse boş kutu var' yazarken, bazıları ise kutuları üst üste sıralayıp 'Ayakkabı kutularını bakmadan atmayın' mesajı verdi.
Ayakkabı kutularından kalem ve bozuk para çıkan emekçiler, 'Önceden Milli Piyango talih kuşuydu, şimdi ayakkabı kutusu talih kuşu oldu' dedi. Emekçiler, davul zurna eşliğinde halay çekerek eylemlerini sürdürdü.

Merhaba kamu emekçileri, işçiler, kadınlar, gençler, emekliler;
Yaşanabilir bir dünya için direnenler;
Merhaba, yürekleri eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için çarpanlar,
Tüm zulme ve zorbalığa rağmen, emeğine, onuruna sahip çıkanlar
Merhaba;
Bugün iktidara geldiği tarihten bu yana emekçilere işsizlik, yoksulluk ve güvencesizlikten başka bir hayat sunmayan AKP’nin yağma ve talan bütçesine karşı sesimizi yükseltmeye, bütçeden hakkımızı almaya geldik.
Bugün bir kez daha emek için, halk için bütçe demeye geldik.
Bugün 19 Aralık. Adını utanmadan ‘Hayata Dönüş’ koydukları katliamın 13. yıldönümü.
Devlet 19 Aralık’ta 20 hapishanede 28 devrimci tutsağı katletti. Bayrampaşa hapishanesinde 6 kadını diri diri yaktı. 13 yıl geçti, katiller hala cezalandırılmadı. Yetmiyormuş gibi devlet övünç madalyasıyla ödüllendirildiler.
Buradan bir kez daha katledilen siyasi tutuklu ve hükümlünün hesabının daha verilmediğini hatırlatıyor, bu utancın sorumlularının yargılanmasını istiyoruz!
Bizler,
Her zaman ve her yerde eşitliğin, özgürlüğün, barışın, demokrasinin, bağımsızlığın, savaşsız ve sömürüsüz bir yaşamın savunucuları;
Ekmek, adalet ve özgürlük için mücadele edenler;
Geleceğine sahip çıkanlar;
Erkek egemen sisteme karşı toplumsal cinsiyet eşitliği için direnenler,
Bugün onurlu ve insanca yaşam hakkımız için buradayız!
Çünkü biliyoruz, direne direne kazanacağız!
Ne mi istiyoruz?
İnsanın insanı sömürmediği; hiçbir halkın dil, din, kültür farklılıkları nedeniyle baskı görmediği;
İnsanların açlıktan ölmediği; çocukların savaşlar sonucunda anasız babasız kalmadığı;
Milyonların işsizliğe, açlığa, sefalete ve güvencesizliğe mahkûm edilmediği;
Doğanın talan edilmediği;
Emperyalizmle ekonomik-siyasi-askeri her türlü bağımlılık ilişkisinin son bulduğu,
Topraklarımızın NATO toprakları olmadığı;
Türkiye’de, Ortadoğu’da ve bütün dünyada barışın, kardeşliğin, eşitliğin, adaletin ve da-yanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek istiyoruz.
Ve bu geleceği birlikte kuracağız. Bunu biliyoruz!
Bu düzende hangi taş kalksa altından yolsuzluk, kokuşmuşluk çıkıyor. Ülkeyi 11 yıldır fitne fesatla yönetenlerin tüm pislikleri ortada.
Dostlar;
İşte tam da şimdi hesap sorma günüdür!
Bugün AKP dilediği gibi kaynakları topluyor, kullanıyor ve dağıtıyor.
Emekçilerin birikimlerine el konularak, ağır vergilerle toplanan bu kaynaklar, bugün emperyalizmin taşeronluğuna, toplumun tüm ezilenlerini baskı altında tutacak şiddet mekanizmalarına, gerici temelde toplumsal yaşamı yeniden dizayn etmeye aktarılıyor.
Bu kaynaklar, daha fazla istihdam yaratacak, toplumsal refahı arttıracak yatırımlara değil, bir avuç rantiyeci sermayenin cebine aktarılıyor.
Bu kaynaklar barış için değil, savaş için harcanıyor!
KESK olarak tüm kamu çalışanlarının kendi işkollarında onlarca sorunları ve talepleri olduğunu ve bu taleplerin takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Bütçeden genel taleplerimiz ise çok net;
Kayıplarımızın telafisi için her kamu emekçisinin maaşına en az 300 lira zam yapılmasını,
Herkese iş ve ücret güvencesi sağlanmasını,
Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,
Maaşlarımızın vergi artışından etkilenmemesini,
Kadın emekçilere pozitif ayrımcılık uygulanmasını,
Baskı, tutuklama ve sürgüne son verilmesini, istiyoruz!  
19 Şubat operasyonları kapsamında üyelerimize dönük saldırılar sürüyor. Bu hukuksuzluğa ve keyfiliğe bir son verilmesini, 47’si hala tutuklu olan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz! Sendikal özgürlüklerimizi geri verin!
Bizler, savaşın, rantın, gericileştirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyoruz! Bu bütçeyi kabul etmiyoruz!
Ne mi istiyoruz?
Katılımcı, Demokratik Bir Bütçe İstiyoruz!
Kaynakları faiz olarak sermayeye aktaran değil herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir kamu hizmeti üreten bir bütçe istiyoruz!

Kamuda istihdam eksikliğinin giderildiği, tüm çalışanların iş ve ücret güvencesinin sağlandığı;
Gelir Dağılımında Adaleti Sağlayan Bir Bütçe İstiyoruz!
Vergi yüzsüzleri için teşvikler peş peşe sıralanırken, servet vergisi hala alınmazken,
Bu ülkede vergi yükünün yoksulluğun pençesindeki emekçilere, açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, gençlere, kadınlara, işsizlere yıkılmasını reddediyoruz!
İnsanca bir yaşam hakkını kazanana dek mücadelemiz sürecek!
Bu hakkı gasp eden satış sözleşmesini kabul etmiyoruz, bütçeden hakkımızı istiyoruz!
Aileleri ile birlikte 15 milyonu aşkın kamu emekçisinin, emeklinin taleplerini yok sayan, emekçilerin alın teriyle kazanılmış hakları çöpe atan, yoksulluğu dayatan satış sözleşmesini tanımıyoruz!

Komik ücret artışlarıyla, vergi adaletsizliğini körükleyen dayatmalarıyla, emeğe kapattıkları kapılar ardında kurulan bu oyunu bozacağız!
Bütçeden ve gelirden emeğin hak ettiği payı ve itibarı alana dek sesimiz bu kapıları titretmeye devam edecek!
Bizler, Savaş Değil Barış Bütçesi İstiyoruz!
Bütçede eğer bir tasarruf yapılacaksa savunma harcamalarından yapılmasını,
Suriye'ye yönelik emperyalist saldırganlığın taşeronluğundan vazgeçilmesini istiyoruz.

Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü süreciyle birlikte savaş harcamaları küçüleceği yerde büyümektedir. Barış halkların dilindeyken bütçenin savaşın değil, barışın-kardeşliğin bütçesi olmasını istiyoruz!

Dostlar;
Adımız kadar şunu iyi biliyoruz; hak verilmez, mücadele ile alınır!
Onlar da biliyorlar, söyleyecek daha çok sözümüz, değiştirecek gücümüz var,
Bugüne kadar ne baskıları, ne de gazları bu sesi kısabildi.
Şimdi bize reva görüleni değil, haklarımıza sahip çıkma zamanıdır!

Emekten ve halktan yana bütçeden haklarımız için,
İnsanca yaşam, güvenli bir gelecek için…
Çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakabilmek için;
Bu ülkenin eğitiminden sağlığa, adaletinden ulaşımına kamu hizmeti üretenleri olarak AKP hükümetini uyarıyoruz!
Kurduğunuz karanlığın parçası olmayacak, savaşın-rantın-sömürünün, gericiliğin bütçesini kabul etmeyeceğiz!
Emeğin, halkın olmayan bu bütçeyi derhal geri çekin!