Skip to main content
logo

KESK’in 19 Aralık 2013 Perşembe günü gerçekleştireceği grev öncesi KESK’e bağlı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç bir basın toplantısı düzenledi.

Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mustafa Kılınç “2013 yılı Ağustos ayında, yandaş sendika Memur-Sen’in marifetiyle bir gece yarısı imzalanan, iki yılı kapsayan toplu sözleşme ile hükümetin teklifinin altında zam aldık. İtiraz eden sendikaların istekleri görmezden gelindi.” dedi

Bu sözleşmeye karşı KESK bütünlüğünde emekçilerin Ankara’ya 4 koldan yürüyüş yaparak taleplerini dile getirdiğini ifade eden Kılınç,” Şimdi TBMM’de 2014 yılı bütçesi görüşülüyor  hem kamu hizmetlerine ayrılacak kaynaklar, hem de kamu emekçilerine bütçeden düşen pay belirlenecek. Bu bütçe halkın ve emekçilerin bütçesi değildir.  Eğitim,sağlık ve sosyal hizmetlerde en büyük payı halka değil özel sektöre aktarma bütçesidir.” şeklinde konuştu.

Bütçede  kamu hizmetlerine ve kamu emekçilerine yeterli pay ayrılmadığını ifade eden  Mustafa Kılınç;  “Bizler, “ İnsanca Bir Yaşam İçin,  Emekten Yana Demokratik Bütçe” İstiyoruz!  
Kamuda, istihdam eksikliğinin giderildiği,taşeron çalışmanın yasaklandığı tüm çalışanların iş ve ücret güvencesinin sağlandığı kamu yararını temel alan bir bütçe istiyoruz.

2014 yılı Bütçe Yasası’nın TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, meşru ve haklı taleplerle, hem ücretsiz-nitelikli kamu hizmeti, hem de çalışanların;
İş , İşyeri ve Ücret Güvencesi İçin,
Performans Yerine Emekliliğe Yansıyan Temel Ücret İçin,
Ücretlerimizin Vergi Diliminden Etkilenmemesi İçin,
Kadrolu Ve Güvenceli Çalışma İçin,
Toplu sözleşmeden kaynaklı kayıplardan dolayı maaşımıza  en az 300 TL Zam Yapılması için
Kadın Emekçilere pozitif Ayrımcılık Yapılması için
Baskı, Tutuklama ve Sürgünlere Son Verilmesi için
Katkı katılım payları ve ilave ücretlerin olmadığı tüm sağlık ve sosyal hizmet harcamalarının bütçeden karşılanması için,  19 Aralık 2013 günü Hizmet Üretiminden Gelen gücümüzü kullanarak Grev’deyiz. Tüm halkımızı bu eyleme destek olmaya, iktidarı da halkın ve çalışanların yararına bütçe yapmaya çağırıyoruz” dedi.