Skip to main content
logo

Satış Sözleşmesini Kabul Etmiyoruz, Bütçeden Hakkımızı İstiyoruz!

KESK Antalya Şubeler Platformu 19 Aralık Greviyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Eğitim Sen Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısına KESK adına SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, BES MYK Üyesi Metin Tatar, Eğitim-Sen MYK üyesi Mehmet Bozgeyik katıldı. Basın toplantısında KESK’e bağlı SES, BES ve Eğitim Sen Antalya Şubelerinin başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.  

KESK adına konuşan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu “AKP hükümetinin neo-liberal, gerici-muhafazakar, baskıcı, otoriter uygulamalarının sıklaştığı bir dönemden geçmekteyiz. Attığı her adımda emekçilerin haklarını ellerinden alan, özgürlüklerini kısıtlayan AKP hükümeti, küresel sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda emeğe dönük saldırılarını arttırıyor.  Karşı karşıya olduğumuz yıkım politikaları, ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloyu açıkça gözler önüne sermektedir…  AKP hükümetinin her attığı adım, bu tabloyu her geçen gün daha karanlık bir hale getirmektedir. Bu adımların izi bugün gündemimizde olan 2014 yılı Bütçe Kanun Taslağı’nda net bir şekilde görülmektedir.” dedi.  

“Kaynakların nasıl ve kimlerden toplanacağından, bu kaynakların kimler için ne şekilde harcanacağına kadar varan kararları içeren bütçe, bu yıl da AKP hükümetinin sınıfsal ve siyasi tercihlerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Emekçilerin birikimlerine el koyarak, ağır vergilerle toplanılan kaynaklar bugün bir kez daha savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın tesis edilmesine aktarılmaktadır” diyen Erdolu,  “Bizler, savaşın, rantın, sermayenin, muhafazakarlığın bütçesine hayır diyor, Toplu Sözleşme döneminde ifade ettiğimiz temel taleplerimiz doğrultusunda bütçeden hakkımızı almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda taleplerimiz karşılanmazsa 19 Aralık 2013 Perşembe günü AKP hükümetini uyarmak için GREV’de olacağız. Bütçeden hakkımızı alana dek mücadeleye devam edeceğiz. Örgütlü örgütsüz tüm kamu emekçilerinin gasp edilen haklarına sahip çıkacağına, birlikte mücadeleyi yükselteceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.