Skip to main content
logo

Emek ve Demokrasi Güçleri “Zorbalığa Karşı Her Yer  Taksim Her Yer Direniş” ana temas

ı ile bir yürüyüş düzenleyerek başta Taksim olmak üzere  halka uygulanan AKP ve polis terörünü kınadı.  Aralarında SES Antalya Şube üyelerinin de olduğu eylemde, Kapalı Yol Halk Bankası önünde toplanarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen yüzlerce  kişi yol boyunca “Faşizme Karşı Omuz Omuza””Her Yer Taksim Her Yer Direniş” Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganlarını haykırdı. KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nurettin Sönmez alanda,  Emek ve Demokrasi Güçleri adına  bir açıklama yaptı.

Yürüyüş ve açıklamanın fotoğraflarına ulaşmak için bu linki tıklayınız

Demokratik Haklarımızdan Asla Vazgeçmeyeceğiz

27 Mayıs tarihinde Gezi Parkı ile başlayan "Her yer Taksim her yer direniş" sloganıyla ülkenin de sınırlarını aşarak yayılan direniş, polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılıyor. En temel demokratik haklarına sahip çıkarak barışçıl eylemleriyle sesini duyurmak isteyen milyonlarca yurttaşımızın canına kastediliyor. TOMA’larla, akreplerle, helikopterlerle sıkılan tazyikli sular ve biber gazları, plastik mermiler ve kimi zaman gerçek mermilerle halk sindirilmeye

 çalışılıyor. 28 Mayıs’tan beri sürdürülen şiddet politikalarının değişmediğini, şiddetin ısrarla sürdürülmek istendiğini 6 Temmuzda bir kez daha gördük.

6 Temmuzda Taksim Meydanı ve Gezi Parkını betonlaştırma planlarının iptaline yönelik mahkeme kararını elden tebliğ etmek; parkın açılmasını sağlamak için Taksim’de buluşmaya çalışan yurttaşlarımız yine iktidarın hukuksuz, acımasız  şiddet ve saldırılarına maruz kalmıştır.

Bugün Taksim Dayanışmasıyla eş zamanlı yapılan eylemlerle yurdun her köşesi direniş, özgürlük ve demokrasi çığlığına dönüştürülmüştür. Birbirinden farklı sesler baskıcı ve otoriter anlayışa karşı her geçen gün daha fazla kenetlenmiş; haksızlığın, hukuksuzluğun ve zorbalığın karşısında dimdik durmuşlardır. Bu duruş dayanışmayla daha da büyüyecek, birliktelikle daha da güçlenecektir.

Bugüne dek sokakları bir an bile karanlığa teslim etmeyen bizler, tepeden tırnağa adaletsiz, haksız, hukuksuz, baskıcı diktatörlük hevesiyle kendi halkına karşı insanlık suçu işlemekten çekinmeyen AKP’nin, Anayasa ve hukuku hiçe sayarak toplumsal muhalefeti sindirmeye dönük bu saldırılara karşı asla sessiz kalmayacağız!

Buradan hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Halka karşı sürdürdüğü polis şiddetinden, adeta bir savaş diline dönüşen nefret söylemlerinden bir an önce vazgeçilmelidir. Halkın taleplerine kulak verilmelidir.

Şunu herkes bilmelidir ki genci, yaşlısı, işçisi, emekçisi kol kola girip aydınlık bir gelecek için yürümeye devam edecektir. Bugün Taksim deki buluşmaya paralel olarak biz Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Cumhuriyet Meydanından bir kez daha ‘Her yer Taksim, Her yer direniş’ diyoruz.

Ne medya karartmaları, ne hükümetin keyfi ve hukuk tanımaz uygulamaları ne de bizi birbirimizden koparmayı amaçlayan tutuklamalar, gözaltılar, asılsız karalama kampanyaları dayanışmamızı sonlandıramayacaktır.

Bütün dünyaya örnek olan Dayanışmamızdan, taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik asla vazgeçmeyeceğiz.

ANTALYA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ