Skip to main content
logo

SES üyeleri,önümüzdeki süreci programlamak, iş ve işyeri sorunlarını paylaşmak üzere 13.07.2013

Cumartesi günü saat 13.30 da  SES Antalya Şube Binasında toplanıyor.

Denetleme, disiplin kurulları ile işyeri temsilcilerinin önerilerini yazılı olarak sunacakları  ve toplantıya katılımlarının zorunlu olduğu toplantıyla ilgili yönetim kurulunun üyelere gönderdiği davet mektubu

 

Sayın: …

Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak; hekiminden/diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan psikoloğuna, sosyal hizmet uzmanından, radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine, fizyoterapistine, tıbbi sekreterine, taşeron, sözleşmeli, kadrolu gibi çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır dillendirdiğimiz, taleplerimize yönelik düzenlemeler için hiçbir adım atılmadı. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, oluşturduğumuz görüşler görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetine engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler konusunda hiçbir adım atılmadı.

İş ve İşyeri Güvencesi, Ücret Güvencesi ve Performans Yerine Emekliliğe Yansıyacak Ücret, Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle Erimemesi, Can Güvencesi ve Sağlık Hakkı İçin,

Mücadelede kararlıyız.

Zaman herkesin “Sağlık Hakkı”na sahip çıkacağı,

 “Herkese Eşit Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti”nin verileceği bir sağlık sistemi için mücadele etme zamanıdır.

Bu anlamda önümüzdeki süreci programlamak, iş ve işyeri sorunlarımızı paylaşmak üzere 13.07.2013 CUMARTESİ Günü Saat 13.30 da Şube Binamızda yapacağımız toplantıya katılım konusunda gerekli hassasiyeti göstermenizi bekler iyi çalışmalar dileriz.

 

ŞÜKRAN    İÇÖZ                        MUSTAFA KILINÇ

Şube Sekreteri                           Şube başkanı

                                                                                                        

 

GÜNDEM:

Bilgilendirme

Sendikal ve Siyasi Süreç

Örgütsel Durumumuz

İş yeri Sorunları

Öneriler