Skip to main content
logo

Emekçiler ülke genelinde olduğu gibi 15 Haziran’da Antalya’da da AKP Diktatörlüğün

e karşı alana çıkıyor. DİSK Akdeniz Bölge Başkanlığı ve KESK Antalya Şubeler Platformunun çağrısıyla Aydın Kanza parkında toplanacak olan emekçiler, buradan Cumhuriyet Meydanına  yürüyerek basın açıklaması yapacaklar.

Tarih:15 Haziran 2013, Cumartesi

Saat  : 18.30

Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı

Saat: 18.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı Basın Açıklaması

Halkımız, yıllardır yaşadıkları baskıcı ve otoriter sisteme, zorbanın zulmüne karşı onuruyla mücadele etmeyi tercih etti. Tıpkı 1970'lerde, Büyük İşçi Direnişi'nde olduğu gibi. Bundan 43 yıl önce, 15-16 Haziran 1970'de işçi sınıfı masaya yumruğunu vurdu ve "Yeter!" dedi.

15-16 Haziran direnişinin ışığında işçi sınıfı AKP diktatörlüğüne karşı direnişini, mücadelesini sürdürüyor. Zalimin zulmune direneceğiz