Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (SES) Başkanı Mustafa Kılınç,

yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, “İşkolumuzdaki çalışanlar başta olmak üzere; çalışanlardan ve halktan yana toplumcu bir sağlık sistemi isteyen tüm örgütlü kesimleri ve halkımızı sağlık hakkına sahip çıkmak için işyerlerinde kurduğumuz, 29- 30 Mayıs 2013 tarihlerinde kapalı yol kışla han oteli önünde kuracağımız stantlarda imza vermeye, yapacağımız eylem-etkinliklerde bizimle olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Halkımıza ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçilerine Çağrımızdır. Sağlık hakkına sahip çık. Paran kadar sağlık diyen sisteme hayır! De, bir imzada sen ver” temasıyla başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kılınç, “30 yılı aşkın süredir sağlığımızla oynanıyor.  Hekimini tanıdığımız, hemşiresi ve ebesi ile adeta komşu olduğumuz yanı başımızda yer alan Sağlık Ocaklarımızı kapattılar, gittiğimiz takdirde gördüğümüz Aile Hekimliği sistemine dönüştürdüler. Aile Hekimine de, ADSM’ye de, hastaneye de gitsek, muayene için eczanelerde ödemek zorunda kaldığımız katkı payı istiyorlar.  İlaçlarımız da paralı artık. Reçete bedeli 3TL, üçten fazla ilaç varsa kutu başına ayrıca 1 TL, %10-20 katkı payları, eşdeğer ilaçtan doğan katkı payları var.  Yatak fark ücreti ödüyoruz.  Özel Hastanelere gitmek zorunda bırakılıyoruz, gittiğimizde de SGK’nın ödediğinin iki katına varan fark ücretleri ödüyoruz. Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede para ödemek zorundayız. Üstelik hastanelerde yığılma, sıra ve kuyruklar bitmedi, üstüne bir de para ödüyoruz, aldığımız hizmetten de memnun değiliz.” şeklinde konuştu.

 

HALKIMIZA ve SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNE ÇAĞRIMIZDIR

                                     SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIK

         “PARAN KADAR SAĞLIK” diyen SİSTEME HAYIR! DE,

                                            BİR İMZADA SEN VER

Sağlık, insanın doğumundan itibaren hakkıdır ve ücretsiz olmalıdır. Herkesin ihtiyacı kadar ve nitelikli bir sağlık hizmetini ücretsiz alma hakkı vardır.

Oysa şu anda durum böyle mi?

30 yılı aşkın süredir sağlığımızla oynanıyor.

  • Hekimini tanıdığımız, hemşiresi ve ebesi ile adeta komşu olduğumuz yanı başımızda yer alan Sağlık Ocaklarımızı kapattılar, gittiğimiz takdirde gördüğümüz Aile Hekimliği sistemine dönüştürdüler.
  • Aile Hekimine de, ADSM’ye de, hastaneye de gitsek, muayene için eczanelerde ödemek zorunda kaldığımız katkı payı istiyorlar.
  • İlaçlarımız da paralı artık. Reçete bedeli 3TL, üçten fazla ilaç varsa kutu başına ayrıca 1 TL, %10-20 katkı payları, eşdeğer ilaçtan doğan katkı payları var.
  • Yatak fark ücreti ödüyoruz.
  • Özel Hastanelere gitmek zorunda bırakılıyoruz, gittiğimizde de SGK’nın ödediğinin iki katına varan fark ücretleri ödüyoruz.

Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede para ödemek zorundayız. Üstelik hastanelerde yığılma, sıra ve kuyruklar bitmedi, üstüne bir de para ödüyoruz, aldığımız hizmetten de memnun değiliz.

Hizmeti sunanlar olarak da memnun değiliz!

Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak; hekiminden/diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan psikoloğuna, sosyal hizmet uzmanından, radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine, fizyoterapistine, tıbbi sekreterine, taşeron, sözleşmeli, kadrolu gibi çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır dillendirdiğimiz, taleplerimize yönelik düzenlemeler için hiçbir adım atılmadı. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, oluşturduğumuz görüşler görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetine engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler konusunda hiçbir adım atılmadı.

Görmezlikten ve duymazlıktan gelenlere karşı taleplerimizi bir kez daha ileteceğiz.

22–31 Mayıs 2013 tarihleri arası; Türkiye’nin her yanında taleplerimiz için çalışanlara, sağlık hakkı için de halka giderek, onların imzalarını topluyoruz. Toplanan imzaları 4 Haziran 2013 tarihinde yetkililere teslim edeceğiz.

İş ve İşyeri Güvencesi, Ücret Güvencesi ve Performans Yerine Emekliliğe Yansıyacak Ücret, Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle Erimemesi, Can Güvencesi ve Sağlık Hakkı İçin Mücadelede kararlıyız.

Sağlık Haktır! Herkesin sağlık hizmetine engelsiz erişimi sağlanmalıdır. Oysa; sağlık hizmetine erişimin önünde birçok bürokratik engel dışında, Genel Sağlık Sigortası Primi'nden, her kademede ödenmesi zorunlu katkı-katılım payı ve ilave ücretler gibi parasal engeller mevcuttur. Bu engeller ve nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşamama, hizmeti alamayanlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekte, sağlık çalışanına şiddet olarak yansımaktadır. Sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki parasal engellerin, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılmasını istiyoruz.

Zaman herkesin “Sağlık Hakkı”na sahip çıkacağı,

 “Herkese Eşit Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti”nin verileceği bir sağlık sistemi için mücadele etme zamanıdır.

Bu kapsamda işkolumuzdaki çalışanlar başta olmak üzere; çalışanlardan ve halktan yana toplumcu bir sağlık sistemi isteyen tüm örgütlü kesimleri ve halkımızı sağlık hakkına sahip çıkmak için işyerlerinde kurduğumuz, 29- 30 Mayıs 2013 tarihlerinde kapalı yol kışla han oteli önünde kuracağımız stantlarda imza vermeye, yapacağımız eylem-etkinliklerde bizimle olmaya davet ediyoruz.

Mustafa KILINÇ

SES Antalya Şube Başkanı

Öne Çıkardığımız Taleplerimiz Şunlardır:

1. Sağlıkta Dönüşüm Programı, bu programın uygulamaları ve en son uygulamaya geçirilen Kamu Hastane Birlikleri sürecinde gerek birlik içinde yer alan hastaneler arası, gerekse birlik dışına geçici ve kalıcı görevlendirmeler yaşanmaktadır. Çalışanlar nerede çalışacaklarıyla ilgili olarak sürekli belirsizlik içindedir. "İş ve İşyeri güvencesi" kalmamıştır. Tüm sağlık çalışanları olarak bu güvencemizin sağlanmasını istiyoruz.

2. Performansa göre çalışma sağlık hizmetinin niteliğini alabildiğine düşürmüş, çalışanları baskısı altına almıştır. Bu yetmiyormuş gibi, performansa göre yapılan ek ödemelerin "ödeme güvencesi" ortadan kalkmıştır. Kaldı ki bu ödemeler emekliliğe yansımamakta, gelecek güvencesi sağlamamaktadır. Bizler, “performans yerine, emekliliğe yansıyacak, ödeme güvencesi olan ücret”, ücretlerimizin vergi dilimi ile erimesine son verilmesini istiyoruz.

3. Özellikle Kamu Hastane Birlikleri uygulaması sürecinde daha da artan iş yükü, eksik kadro ile hizmet vermek zorunda kalmamız, 56-65 saate varan haftalık mesailere neden olmakta, bizleri esnek-kuralsız, görev tanımı dışında çalışmak zorunda bırakmaktadır. Nitelikli bir sağlık hizmeti için standart kadro esaslarına uyularak eksik kadroların tamamlanmasını; çalışanların, görev tanımları dışında ki işlerde çalıştırılmamasını, çalışanların esnek-kuralsız ve insan yaşamıyla bağdaşmayan biçimde çalıştırılmasına son verilmesini istiyoruz. Sağlıkta "taşeron" olmaz! Bu nedenle taşeron çalıştırma biçimi ve güvencesiz çalışma terk edilsin istiyoruz.

4. Özel Sağlık Kurumlarındaki sağlık çalışanları hem iş, hem ücret güvencesinden yoksun, günde 12 saate varan sürelerle köle gibi çalıştırılmaktadır. Özel Sağlık Kurumlarındaki sağlık çalışanlarının iş ve gelir güvencesinin sağlanmasını, sendikalar, meslek örgütü ve derneklerinin bu konuda taraf olmasını istiyoruz.

5.  Sağlık Haktır! Herkesin sağlık hizmetine engelsiz erişimi sağlanmalıdır. Oysa; sağlık hizmetine erişimin önünde birçok bürokratik engel dışında, Genel Sağlık Sigortası Primi'nden, her kademede ödenmesi zorunlu katkı-katılım payı ve ilave ücretler gibi parasal engeller mevcuttur. Bu engeller ve nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşamama, hizmeti alamayanlarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekte, sağlık çalışanına şiddet olarak yansımaktadır. Sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki parasal engellerin, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılmasını istiyoruz.

Zaman herkesin “Sağlık Hakkı”na sahip çıkacağı,

 “Herkese Eşit Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti”nin verileceği bir sağlık sistemi için mücadele etme zamanıdır.

Bu kapsamda işkolumuzdaki çalışanlar başta olmak üzere; çalışanlardan ve halktan yana toplumcu bir sağlık sistemi isteyen tüm örgütlü kesimleri ve halkımızı sağlık hakkına sahip çıkmak için işyerlerinde kurduğumuz, 29- 30 Mayıs 2013 tarihlerinde kışlahan önünde kuracağımız stantlarda imza vermeye, yapacağımız eylem-etkinliklerde bizimle olmaya davet ediyoruz.