Skip to main content
logo

12 Haziran 2013 tarihinde KESK tarafından 657 Sayılı Yasa kapsamında iş

güvencesi üzerinden gerçekleştirilecek GREV  5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.

22–31 Mayıs 2013 tarihleri arası işkolumuzdaki örgütlerle birlikte illerde işkolu emekçileri ve halktan  imza toplanacaktır.

Toplanan imzalar ise GREV’den 1 gün önce 4 Haziranda teslim edileceği için imza kampanyası 31 Mayıs günü öğlen saatlerinde bitirilecek ve en geç 1 Haziran Cumartesi öğlene kadar kargo ile Genel Merkezlere gönderilecektir. İllerden gelen  imzalar 4 Haziran 2013 Salı günü öğlen kitlesel basın açıklaması ile de Sağlık Bakanlığına teslim edilecektir.

        

               

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

                             ANKARA

Sağlık hizmeti'nin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak; hekiminden-diş hekimine hemşiresinden-ebesine, sağlık teknisyeni/teknikerinden idari personeline, biyologundan psikologuna, radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine, tıbbi sekreterine, fizyoterapistine... Taşeron, sözleşmeli, kadrolu gibi çalışma ayırımı yapılmaksızın, yıllardır dillendirdiğimiz, aşağıdaki taleplerimize yönelik düzenlemeler için adım atılmasını, bu düzenlemelerle ilgili olarak sağlık alanındaki Emek ve Meslek Örgütleriyle iletişim kurulmasını, oluşturulmuş görüşleri doğrultusunda çözüm getirilmesini, halkın sağlık hakkı ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu görmekte ve beklemekteyiz:

1.       Yapılan düzenlemelerle birlikte Kamu Hastane Birlikleri, Aile Hekimliği uygulamalarıyla "İş ve İşyeri güvencesi" kalmamıştır. Tüm sağlık çalışanları olarak bu güvencemizin sağlanmasını istiyoruz.

2.       Performans ücreti yerine, emekliliğe yansıyacak, ödeme güvencesi olan ücret ve ücretlerimizin vergi dilimi ile erimesine son verilmesini istiyoruz.

3.       Nitelikli bir sağlık hizmeti için standart kadro esaslarına uyularak eksik kadroların tamamlanmasını; çalışanların, görev tanımları dışında ki işlerde çalıştırılmamasını; çalışanların esnek-kuralsız ve insan yaşamıyla bağdaşmayan biçimde çalıştırılmasına son verilmesini istiyoruz.. Sağlıkta "taşeron" olmaz. Bu nedenle taşeron çalıştırma biçimi ve güvencesiz çalışma terk edilsin istiyoruz.

4.       Özel Sağlık Kurumlarındaki Sağlık Çalışanlarının iş ve gelir güvencesinin sağlanmasını, Sendikalar, Meslek Örgütleri ve Derneklerinin bu konuda taraf olmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.

5.       Sağlık hizmetine ulaşmanın önündeki parasal engellerin, katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılmasını istiyoruz.                                                                   

ADI SOYADI                         İLİ            MESLEK                 İMZA