Skip to main content
logo

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmet

Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (SES) ve Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi  (THD) ortak bir basın açıklaması yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına ortak açıklamayı SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç okudu.

Mustafa Kılınç; “Kamu hastane birlikleri  uygulamasıyla hastaneler şantiyeye dönüşmüş,  kar için poliklinik ve hasta odası elde etmek adına hemşirelerin giyinme odaları ellerinden alınmış. Tedavi odaları kullanılamayacak kadar daraltılmıştır.” dedi.

İşyeri güvencesi ortadan kaldırıldı

Verimlilik ve kar adına birlik içinde personel hareketleri yoğun bir biçimde yaşanmaya başlamıştır. Bundan en çok hemşireler etkilenmiş, hastanelerde servisler arasında ve birlik içindeki  hastaneler arasında görevlendirmelerle  işyeri güvencesi ortadan kaldırılmıştır.

Performansa göre çalışma ve ücretlendirmenin iflas ettiğini görmekteyiz. Hemşireler güvencesiz ve emekliliğe yansımayan ek ödemeleri  alamaz duruma gelmiştir. Riskli birimlerde çalışan sağlık emekçilerine sabit ek ödeme dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Günlük 8 saat mesai 24 saatlik nöbet dönemi sona ermiş 7/24 saat esnek kuralsız çalışma dönemine geçilmiştir. Bu uygulamadan en çok etkilenen meslek gurubu ebe ve hemşireler olmuştur”

SES’te mücadeleyi yükseltmeliyiz

Sağlıkta ticarileşmeyi eleştiren Mustafa Kılınç “Sağlıktaki ticarileşmeye bağlı olarak servisten ameliyathaneye, acilden polikliniklere, laboratuarlardan görüntüleme merkezlerine kadar her kademede yoğun bir hizmet talebi ile karşı karşıyayız. Bu yoğunluktan ebe ve hemşireler de payına düşeni almaktadır. “  dedi.

Mustafa Kılınç “Bizler alın teriyle çalışan, onurumuzla mesleğimizi yapmak isteyen emekçiler olarak; bizden önceki mücadele mirasına sahip çıkarak; iş ve iş yeri güvencemize, sağlık hakkımıza, gelecek güvencemize, meslek onurumuza ve mesleki bağımsızlığımıza sahip çıkmak ve çocuklarımıza onurlu  bir dünya bırakmak için azim, cesaret ve inançla  TAŞERON, SÖZLEŞMELİ, KADROLU, hep birlikte  SES’te mücadeleyi yükselterek devam etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Kutluyoruz

Sustukça, korktukça, yandaş ve etkisiz sendikalara üye oldukça geleceğimizin kararacağı açıktır. O sebeple iş yerlerimizde sağlığın bir ekip işi olduğu gerçeğiyle; tekrar ekip ruhunu canlandırarak, dayanışma ruhuyla başta iş güvencemiz ve ücret güvencemiz olmak üzere tüm haklarımız için mücadelemizi ısrarla büyütüp genişletmeliyiz. Sağlıktaki yıkım yasalarını örgütlü mücadelemizle ortadan kaldıracağımıza olan inancımızla tüm ebelerin 5 mayıs dünya ebeler gününü ve  tüm hemşirelerin 12-18 mayıs hemşireler haftasını kutluyoruz.

11 Mayısta Ankara’dayız

Sesinizi SES'imize kattığınızda çoğalıp tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz.

Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz…!

Tüm ebe ve hemşireleri gelecek güzel günlere olan inancımızla 11 MAYIS 2013 Cumartesi günü Ankara’da Türk Hemşireler Derneğinin yapacağı mitinge davet ediyoruz

 Cuma günü yola çıkılacak

Mustafa Kılınç’ın ardından söz alan THD Antalya Şube Başkanı Ferda Ülker “hemşirelerin sorunlarına kulaklarını tıkayanları onları görmezden gelenleri uyarmak ve örgütlü gücümüzü göstermek için 11 Mayıs’ta Ankara’da olacakları ve tüm sağlık emekçilerini bu onurlu mücadelede hemşirelerin yanında olmaya davet ettiklerini” ifade etti.Ferda Ülker Ankara mitingine gidiş için ücretsiz iki araç tuttuklarını ve Cuma akşamı Tıp Fakültesi önünde hareket edeceklerini belirtti.

Basın açıklamasına Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği de destek verdi.