Skip to main content
logo

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek

hakkında ‘öğretim üyeliğinden çekilmiş sayma’ cezası teklif edilerek son savunması istenmiştir.

Elde edilen bilgilere göre soruşturma Doç Dr. Belek’in tıp fakültesinde ikinci mescit açılmasını, çoğulculuk ilkesine aykırı bularak eleştirmesi,  üniversite kaynaklarının tıp fakültesi öğrencilerinin, yemekhane, derslik, laboratuar gibi ortak gereksinimlerine tahsis edilmesini istemesi, “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği faaliyetleri” ve “elektronik ortamda yapılan tartışmalar”  üzerine açılmıştır.  Demokratik ve özerk üniversite kavramlarına, fikir özgürlüğüne, bilime ve insan haklarına aykırı bu soruşturmayı ve Doç. Dr. İlker Belek’i Üniversiteden koparma çabalarını kabul etmiyoruz.

Tepkimizi dile getirmek ve bu çağdışı girişimleri durdurmak amacıyla bir imza kampanyası başlatılmış durumda. SES Antalya Şubesi olarak bu imza kampanyasını destekliyor ve üyelerimizi imza vermeye çağırıyoruz.

İmzalamak için http://www.ttb.org.tr/forms/ilkerbelek/