Skip to main content
logo

Sağlıkta yaşanan şiddeti protesto etmek için 17 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek grev

öncesi SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Dev Sağlık-İş, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi ve A.Ü Öğretim Elemanları Derneği ortak bir basın toplantısı düzenledi. Kurumlar adına konuşan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç; “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve son uygulaması olan “Kamu Hastane Birlikleri” sonucu çalışanların; Gittikçe ağırlaşan bir iş yükü ve angarya ile karşı karşıya gelmesi, 7/24 esnek, kuralsız ve baskı altında çalıştırılması, Baskısı altında çalışmak bir yana, ödeme güvencesini tamamen yitirmiş PERFORMANS uygulaması, Birlik Hastaneleri arasında dama taşı gibi dolaşma, işyeri güvencesinin tamamen ortadan kalkması, Görev tanımı dışında “sağlıkçı her işi yapabilir mantığı” ile çalışma yetmezmiş gibi, çalışanlara yönelik şiddet devam etmektedir.” dedi.

Böyle sağlık sistemi olmaz

 Sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede ödenen katkı-katılım payı ve ilave ücretler giderek artıyor, Sağlık çalışanlarını itibarsızlaştırma ve şiddeti kışkırtan üslup değişmedi, Şiddeti engellemek adına hiçbir adım atılmıyor. 17 Nisan 2013, Gaziantep’te öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümüdür. Geçtiğimiz bir yılda maalesef sağlık çalışanlarına şiddet artarak devam etmiştir. Daha da ürkütücü gelişme ise şiddetin yaygınlaşmasının yanı sıra olağanlaşmasıdır.

Dr. Ersin Arslan’ı unutmadık

17 Nisan 2013  öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı anıp Türkiye’de sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini, çözüm önerilerini tartışacağımızdan dolayı acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunamayacağız.

17 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 11:30’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde  toplanıp Dr. Ersin Arslan için saygı duruşunda bulunacağız. Öğlen saat 12.30’da Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde kitlesel basın açıklaması yapacağız.

Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini şiddete karşı sahici önlemler almaya ve şiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çağırıyoruz. Yurttaşlarımızı daha iyi bir sağlık sistemi için 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu almamaya, aldıkları randevuları ertelemeye, eylem ve etkinliklerde sağlık çalışanlarının yanında yer almaya çağırıyoruz.