Skip to main content
logo

Doç.Dr.İlker Belek ile dayanışmak için 11 Nisan 2013 Perşembe saat: 11.00’dan

itibaren Tıp Fakultesi A Blok önünde  toplanılacak ve  saat 12.30da basın açıklaması yapılacaktır.

Not:Antalya dışından TTB Merkez Konsey Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr.Osman Öztürk, SES Genel Başkanı Dr.Çetin Erdolu başta olmak üzere çok sayıda kurum temsilcisi etkinliğe katılmak üzere burada olacaklar