Skip to main content
logo

14 Mart Tıp bayramı dolayısıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Antalya Şubesi (SES) Antalya Tabip Odası, Genel Sağlık-İş, Antalya Veteriner Hekimler Odası, Antalya Diş Hekimleri Odası ve Hasta Hakları Derneği ortak bir basın açıklaması yaptı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına ilk açıklamayı Antalya Tabip Odası Başkanı Dr.Can Ertürk Yaptı.

Dr.Can Ertürk “Sağlıkta performans uygulamasıyla hastaların müşteri haline getirilmiş, sağlığa harcanan para ileri derecede artırılmış,koruyucu hekimlik yok edilmiş, sağlık tüketilen bir malzeme haline getirilmiştir” dedi. Ertürk 14 Maddelik acil talepleri sıraladıktan sonra Sağlık Bakanı’na çağrıda bulunarak “Halk ve sağlık emekçilerinin yararına yapacağınız her türlü faaliyeti destekleriz” dedi.

SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç, on yıldır AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm adı altında uyguladığı politikanın hastaları ve sağlık emekçilerini mağdur ettiğini ifade etti. Mustafa Kılınç “ Hepimizin mesleği değersizleşti, görev tanımlarımız ve sınırları değişti, her işi yapar olduk.On yılda, onlarca arkadaşımızı kurban verdik: Ya şiddete, ya iş kazasına ya da meslek hastalığına. Saldırı ve şiddet sonucu yaralananların sayısını bilmiyoruz, unuttuk. On yılda poliklinik sayısı üç kat, ameliyat sayısı dört kat arttı, artan bu yükün altından kalkmaya, halka nitelikli bir hizmet vermeye çalıştık.

Bu programdan yalnız biz değil, hizmet verdiğimiz insanlar da etkilendi: Hizmete ulaşmak için yoğun çaba harcadılar,  harcıyorlar. Bu on yılın son yarısında da,  her kademede katkı, katılım payı ve ilave ücretler ödeyerek, bazen hayati ilaçlara ulaşmak için daha fazla ücretler, bazen de eşdeğer ilaç farkı, özetle aldıkları hizmetin neredeyse yarı parasını cepten ödeyerek hizmet alabilecek duruma getirildi ve bu ödemeler giderek artıyor. Son on yılda sağlık için yapılan cepten harcamalar dört katına çıktı.
         Sağlık hak olmaktan çıkarıldı, “Paran Kadar Sağlık” dönemi yaşanıyor. Biz sağlık çalışanları, iş ve işyeri güvencesi, ücret güvencesi, gelecek güvencesi ve can güvenliği olmadan çalışmaya, yoğun çalışmaya mahkum edildik.

On yılı aşkın süredir bu gelişmelere karşı uyarılarımızı yapıyor, mücadele yürütüyoruz. Bu 14 Mart'ta da 14 Acil talebimizi ilettik, kamuoyu ile paylaştık, hep yanıt bekledik. Ama görüyoruz ki hükümet sağlıktaki bu devasa sorunları çözmeye değil, kendi bildiği, doğru bildiği yolda yürümeye kararlı.

Biz de kararlıyız, her zaman olduğu gibi kararlıyız, mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Önce 14 Acil Talebimizin karşılanması için mücadele etmeye, ama sağlığı hak olmaktan çıkaran, paran kadar sağlık dönemini getiren, çalışanları köleleştiren “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bu amaçla önümüzdeki günlerde sağlık alanındaki tüm emek ve meslek örgütleriyle, sağlık hakkına sahip çıkan tüm kesimlerle birlikte mücadele için alanlarda olacağız” dedi

Kurumları adına kısa birer konuşma yapan Antalya Veterinerler Odası Başkanı Muammer Saygılı ve Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç sağlık emekçilerinin mücadelesinin yanında olduklarını ifade ettiler.