Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi adına  başkan Mustafa Kılınç ve yönetim kurulu üyelerimiz, Şükran İçöz, Mustafa Özel ve Hakan Ercan’ın

da katıldığı Bölge Sağlıkçılar Meclisi Denizli Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonu'nda yapıldı.

Aydın, Burdur, Uşak, Isparta ve Antalya'dan gelen katılımcıların olduğu toplantı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan'ın sağlıkçılar meclisi hakkında bilgi vermesiyle başladı.

SES Genel Başkanı Dr.Çetin Erdolu, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Ferda Ülker, TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, TDB adına Musa Akyol ve Türk Radyoloji Teknisyenleri Derneği adına Ertuğrul Özarslan divanda konuşmacı olurken, birçok sağlık emekçisi de söz alarak konuşma yaptı.

Aktan sağlık hakkını korumanın önemi ve gerekliliğini anlatırken, AKP'nin sağlıkta dezenformasyonunu eleştirdi. Sonrası söz alan Ferda Ülker, hastanelerde yaşanan kadrolaşmayı eleştirerek, sağlıkçıların derneklerinin hükümet tarafından önemsenmediğini hatta yok sayıldığını hatırlattı.

Ardından SES Genel Başkanı Çetin Erdolu söz alarak," Hükümet'in sağlıkta dönüşüm politikası sosyal bir cinayettir. Bugün performans sistemini bize dayatıyorlar, artık kaderimiz CEO'lara kaldı onların elinde. Bu CEO'lar, Kamu sağlık kurumlarını ticarethaneye çevirmek, hastaneler şirket yönetir gibi yönetmek, çalışanları daha fazla çalışmaya zorlamak gibi amaçlara hizmet etmektedir. Artık hiç birimiz güvencede değiliz" dedi.

Sağlıkçılar Meclisi çalışmalarının devam edeceğinin ve mücadelenin artırılarak sürdürülmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda 14 Mart için hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.