Skip to main content
logo

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’nde Birlik ve Mücadele Çağrısı

 

SES Antalya Şubesi olarak katılım sağladığımız Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi, 5 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da toplandı. 32 ilden 250’yi aşkın hekim ve sağlık çalışanı, Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı birlikte oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Dev-Sağlık İş’inde aralarında bulunduğu 12 sağlık meslek örgütünün çağrısıyla toplanan Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’nin gündemini, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Kamu Hastane Birlikleri (KHB) oluşturdu.  ardından söz alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, KHB ile ilgili bir sunum yaptı. Dr. Öztürk’ün sunumunun ardından söz alan hekimler ve sağlık çalışanları ise KHB’nin kurulmasının ardından kendi illerinde yaşadıkları sorunları anlattılar, gerçekleştirdikleri eylemler hakkında bilgi verdiler ve edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaştılar

KHB ve bu birliklere bağlı olan hastanelere CEO’ların atanmasıyla birlikte bütün sağlık çalışanlarını derinden kaygılandıran bir dönem başladığına işaret edilen konuşmalarda, hükümetin sağlık politikalarına karşı birlik ve mücadele çağrısı yapıldı.