Skip to main content
logo

Kamu Hastane Birlikleri'ne karşı işyerlerimizde tartışıp getirdiğimiz önerilerimizle Mücadele Programı'nı

hep birlikte oluşturuyoruz!

 

İŞİMİZE İŞ GÜVENCEMİZE HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ’NE KARŞI MÜCADELE PROGRAMINI

HEP BİRLİKTE OLUŞTURUYORUZ!

 

Tarih:5 Ocak 2013 Cumartesi

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi Morfoloji Binası

Saat:10.00

ANKARA’dayız

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ / SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI / DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI / TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ / TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ / TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ / SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ / TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ / TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ / SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ / SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI / EBELER DERNEĞİ

 

TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ

Hükümet, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesini bile beklemeden Kamu Hastane Birlikleri'ni oluşturdu.

Artık her Kamu Hastane Birliği (KHB) bir Holding, her Devlet Hastanesi bir $irket Hastanesioldu.

Bundan böyle hastaneleri, kendileri kamu çalışanı olmayan profesyonel yöneticiler, CEOlaryönetecek (KHB Genel Sekreteri: KHB CEOsu… Hastane Yöneticisi: Hastane CEO'su).

KHB'lerin bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlamaktan personel hareketlerini gerçekleştirmeyekadar her şey bu “Özel Yetkili CEO”ların vereceği kararlara bağlı. Birlik hastaneleri arasında geçici görevlendirme yetkisi olan CEO'lar gelir gelmez sürgünlere başladılar bile.

Performans karnelerini yüksek tutmak için daha şimdiden; meslek-görev dışı çalıştırma, mesaisaatlerinin uzatılması, vardiya sistemine geçişler, daha çok hasta yatırmak için dinlenme odalarının gasp edilip hasta odası yapılması hemen her hastanede başladı bile.

Kısacası; kaderimiz CEO'ların iki dudağının arasında. Sözleşmeli olarak çalışacak CEO'ların kaderi de Sağlık Bakanı'nın iki dudağı arasında. Siyasi iktidarla birlikte gelip siyasi iktidarla birlikte gidecekler.

Dahası…

Her altı ayda bir denetlenip karneleri verilecek. Eğer, Bakanlığın koyduğu performans kriterlerini yerine getiremez, hastaneleri kârlı hale geçiremezlerse kovulacaklar (Üstelik bütün kadroları da kovulacak).

Bu süper yetkili CEO'ların mevkilerini, makamlarını, alacakları astronomik maaşları

koruyabilmeleri için neler yapacakları şimdiden belli:

1- Kamu sağlık kurumlarını ticarethaneye çevirmek.

2- Hastaneleri $irket yönetir gibi yönetmek.

3- Çalışanları daha, daha, daha fazla çalışmaya zorlamak.

İster devlet memuru olalım, ister sözleşmeli, isterse taşeron işçisi…

Artık hiçbirimiz güvencede değiliz!

İşimize, iş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkmak için bir araya gelmemiz, birleşmemiz, örgütlenmemiz, mücadele etmemiz gerekiyor..

Hekimler, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, hastabakıcılar, taşeron işçileri,

Bütün sağlık çalışanları;

5 Ocak 2013 Cumartesi günü Ankara'da, Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi'nde buluşuyor…

Kamu Hastane Birlikleri'ne karşı işyerlerimizde tartışıp getirdiğimiz önerilerimizle Mücadele Programı'nı hep birlikte oluşturuyoruz!