Haberler

Performans Çöpe

Sendikamız Genel Merkezi tarafından “Performans Çöpe, Emekliliğe Yansıyacak

Sağlık Hizmet Tazminatı İstiyoruz” konulu İmza Kampanyası başaltılmıştır. Antalya’da da 26 Kasım- 14 Aralık 2012 tarihleri arasında toplayacağımız  imzaları düzenleyeceğimiz  eylem / etkinliklerle 15 Aralık 2012 tarihinde Genel Merkezimize ileteceğiz.      

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

                                                           A N K A R A

 

1980’lerden itibaren başlayan, 2002 yılından itibaren hızlandırılan, en sonunda çıkarılan 663 Sayılı “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname” ile de tamamlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlığı HAK olmaktan çıkarırken, çalışanların ücretlendirme sisteminde de önemli değişikliklere neden olan “Performans” bu uygulamalardan biridir. Performans uygulaması, ücret güvencesini ortadan kaldırmakta, alınan ücretler emekliliğe yansımamakta,  gelecek güvencesini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Biz Sağlık Çalışanları PERFORMANS yerine,

- Ek göstergelerimizin mevcudun iki katına çıkarılmasını

         -  Özel hizmet tazminatlarımızın 3 kat artırılmasını

         - En düşük sağlık emekçisinin maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olmasını

- Performans yerine emekliliğe yansıyan “SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI” talep ediyoruz.

 

Bakanlığınızın buna yönelik bir çalışma başlatması, hazırlanacak çalışma ile Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunması için gereğini bilgilerinize sunarız.

 

S.NO           ADI SOYADI                            MESLEĞİ                         İMZA

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut