Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi düzenlediği basın toplantısıyla Kamu Hastane Birlikleri uygulamasını eleştirdi

AKP Hükümeti,02 Kasım 2011 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştiren, devlet hastanelerini ticarethane haline getiren, sağlığı  ticarileştiren Kamu Hastane Birlikleri yasasını bir gece yarısı operasyonu ile yangından mal kaçırırcasına çıkarıldığının altı çizildi.

Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında, basın açıklamasını Şube Başkanı Mustafa Kılınç okudu.

Mustafa Kılınç, “AKP Hükümeti,02 Kasım 2011 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı’nın yapısını tamamen değiştiren, devlet hastanelerini ticarethane haline getiren, sağlığı  ticarileştiren Kamu Hastane Birlikleri yasasını bir gece yarısı operasyonu ile yangından mal kaçırırcasına çıkarmıştır.” Dedi.

Kılınç açıklamasına şöyle devam etti.

Şimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası sürmekte iken, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel Sekreter” ve 10.300 sözleşmeli yönetici kadroların atamalarını yaparak, uygulamayı başlatmıştır.

Nitelikleri başlı başına tartışılır CEO’lar (Birlik Genel Sekreterleri) ve sözleşmeli yöneticiler incelendiğinde birçoğunun iktidar partisi ile adaylık, yöneticilik gibi siyasi bağlarının, neredeyse tümünün belli bir sendikanın üye ve yöneticileri olduğu görülmektedir.

Kamu yararına olmadığı, sağlık hizmeti için prim, her kademede katkı-katılım payı ve ilave ücret ödeme zorunluluğu getirdiği için sağlığı hak olmaktan çıkardığı, kamu sağlık kuruluşlarını ticarileştirdiği gün gibi açık olan Kamu Hastane Birlikleriuygulaması yalnız özelleştirme değil aynı zamanda partizanca kadrolaşma anlamına da gelmektedir” dedi.

Mustafa Kılınç,”Kamu Hastane Birlikleri uygulaması, hastanelerin tamamen “İşletme” olarak yönetileceği, çalışanların ise güvencelerine bakılmaksızın, çalıştıkları birliğin verimliliği-kârlılığı üzerinden birliğe bağlı hastaneler arasında dolaşması, gerektiğinde birliğin dışına çıkarılması, sürgünü anlamına gelmektedir.

Kamu Hastane Birlikleri, hastanelerin, A B C D E  diye sınıflandırılması katkı, katılım payı ve ilave ücretlerinin farkı nedeniyle, herkesin parasına uygun olan hastaneye gitmesi demektir.

Kamu Hastane Birlikleri, birlik içindeki hastanelerin, hatta içindeki birimlerin performansı üzerinden işletme hakkının devredilmesi, kiralanması ya da pervasızca taşeronlaştırılması demektir. Sözleşmeli yöneticinin “CEO”nun buna yetkili olması demektir.

Artık;

  • Hastaneler İşletme,
  • Hastalar Müşteri,
  • Çalışanlar Sözleşmeli dönemi başlamıştır.

Biz, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

Devlet hastanelerini ticarethaneye dönüştüren bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilene dek Türkiye’nin bütün hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye kararlıyız. Bizler sağlık hizmeti veren kadar sağlık hizmetini de alan insanlarız. Bu nedenle mücadelemizde toplumun her kesimini bizlerle birlikte olmaya,hastanelerimizin şirketleştirilmesine karşı çıkmaya ve sağlık haktır satılamaz diyerek seslerini yükseltmeye çağırıyoruz