Skip to main content
logo

KESK,  sahte sendika yasasının her türlü antidemokratik ve engeline karşı, Toplu İş Sözleşme sürecinde

yandaş konfederasyon Memur Sen’e sağlanan yetkinin çöpe atılmasını sağlamak üzere, iş yerlerinden aldığı iradeyi masaya taşımanın aracı olarak  1 Milyon hedefli imza kampanyası başlattı. 19 Mayıs gününe kadar sürecek kampanyayla KESK emekçilerin gerçek temsilcisi olduğunu ortaya koyacak. Bu nedenle KESK tüm emekçileri kampanyaya desteğe çağırıyor.

2012 YILI TOPLU SÖZLEŞME HEYETİNE

1-Çalışma yaşamını ilgilendiren bütün konuların görüşüleceği, her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme imzalayacağı ve anayasal hakkımız olan grevi teminat altına alan düzenleme istiyorum.

2- 2012 yılı için en düşük kamu emekçisi maaşının 2.145 TL’ye yükseltilmesini, bu çerçevede tüm kamu emekçilerinin maaşlarına %30 zam yapılmasını istiyorum.

3-Kamuda sözleşmeli, taşeron v.b. farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son verilmesini ve tüm çalışanların iş güvencesine kavuşturulmasını istiyorum.

4- Her ne ad altında olursa olsun aldığım tüm ek ödemelerin emekli aylığıma yansıtılmasını istiyorum.

5- Maaşımın vergi dilimi artışından etkilenmemesini istiyorum.

6-Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetlerin giderilerek gerçekten eşit işe eşit ücretin ödenmesini istiyorum.

7-Kadın kamu emekçilerine; başta görevde yükselme ve ünvan değişikliklerinde olmak üzere çalışma yaşamında uygulanan negatif ayrımcılığa, baskı ve şiddete son verilmesini istiyorum.

8- İdarenin sendikalar ve üyeleri üzerinde çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskıların son bulmasını, özgür örgütlenme ortamının sağlanmasını istiyorum.

Sendikaların, asgari bu talepleri içermeyen herhangi bir toplu sözleşmeyi adıma imzalamasını istemiyorum.

ADI -SOYADI

İLİ

İŞYERİ

İMZA