Haberler

21 Aralık sadece başlangıç

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi'nin, Mimarlar Odası’nda düzenlediği ve  moderatörlüğünü

Yrd.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in yaptığı panele Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman Öztürk ile Dr Haluk Başcıl konuşmacı olarak katıldı.

 

Çok sayıda sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin izlediği  panelin açılış konuşmasını yapan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç,Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya’da da sağlık meclisi kurduklarını 21 Aralıkta yapacakları iş bırakmanın sadece bir başlangıç olduğunu  ifade etti. Antalya’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kılınç, bütün emekçileri greve katılmaya halkı da grevi desteklemeye çağırdı.

Emperyalizmin neoliberal politikaları, ilaç tıbbi teknoloji tekelleri mali sermaye ve sağlık hizmetlerinde yaşanan süreci özetleyerek konuşmasına başlayan  Dr.Haluk Baççıl “Sağlıkta bir zihniyet ve kültür değişimi hedeflenmeden, çözümü ağırlıkla sağlık hizmetlerinin sunumuna sıkıştıran ve emperyalizmin çokuluslu şirketlerinin ülke içindeki ortaklarına ve onlarla işbirliği içindeki hükümetlere karşı çıkmadan, halk ile emperyalist tekeller arasındaki çelişkinin halkın lehine çözümü sağlanmadan halkın sağlığının korunması ve sağlıklı bir topluma ulaşılması da olanaksızdır. Dünyanın her bir köşesinde ve ülkemizde yaşayan herkesin ihtiyaç anında kolaylıkla ulaşabileceği, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti talebi aynı zamanda antiemperyalist bir taleptir.” dedi.

Panelde ikinci olarak konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Komisyon Üyesi Dr. Osman Öztürk, “Yönetimden-(totaliter) Yönetişime Yeni Sağlık Bakanlığı” başlığı ile yaptığı sunumda son olarak çıkarılan 663 sayılı KHK ile sağlık çalışanları ve halkı nelerin beklediğini anlattı.21 Aralık’ta yapılacak olan grev ile mücadelenin yeni evreye gireceğini  kaydeden Dr.Öztürk, “21 Aralık’ta Sağlık Meclislerimizi kuruyoruz. Mücadeleyi büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut