Skip to main content
logo

15-16 Kasım 2008 tarihlerinde, Antalya, Burdur ve Isparta'dan 47 sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin katılımı ile Kemer'de bir sendikal eğitim gerçekleştirildi. SES Antalya Şubesi tarafından organize edilen eğitime Ümit Doğan, Osman Öztürk, Gaye Yılmaz, İlknur Başer ve Kadir Akbulut eğitimci olarak katıldılar. Oldukça verimli geçen ve katılımcıların oldukça memnun ayrıldığı eğitimde:

SES ve KESK' in ilkeleri ve işleyişi, SES tüzüğü, Sendika Aktivistlerinin Görevlerini- Ümit Doğan

Sağlıkta Dönüşüm Programının geldiği aşama, olası gelişmeler  ve Mücadeleyi-Osman Öztürk

Neo-liberalizmin krizi ve neo-liberalizme karşı direniş olanakları- Sendikal Kriz ve Çıkış Yolları'nı - Gaye Yılmaz

Sendika Nedir? Dünyada ve Türkiye'de Sendikaların doğuşu ve tarihi, sendikal akımlar'ı-İlknur Başer

İletişim teknikleri, bu tekniklerin örgütlenmeye ve sendikal çalışmalara nasıl uyarlanabilirliği'ni-Kadir Akbulut aktardı.

15 Kasım Cumartesi günü akşamı katılımcılar KESK Tarihi CD'sini  izlerken duygulu anlar yaşadılar.