Skip to main content
logo

Kocaemir, açıklamasında, ''Facianın asıl sorumlusu,sağlıkta devam eden taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamalarıdır'' dedi.

"Facianın asıl sorumlusu özelleştirme uygulamaları"

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ndeki yangının facianın asıl sorumlusunun, sağlıkta devam eden taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamaları olduğunu söyledi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, yaptığı açıklamada, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde felaketle sonuçlanan yangının kusurlusu değil, suçlusu olduğunu, uygulanan yanlış politikalarla otelciliğin geliştirildiğini, ancak hastaneciliğin bitirildiğini belirtti.

Kocaemir, açıklamasında, ''Facianın asıl sorumlusu,sağlıkta devam eden taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamalarıdır'' dedi.

Toplam Kalite Yönetimi adı altında hastanelerin görünür yüzünün cilalandığını, otelcilik hizmetlerinin ön plana çıkarıldığını, hastanelerin en görünür yerlerine ISO Kalite belgeleri asıldığını belirten Kocaemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

''Otelcilik geliştirildi, ama hastanecilik bitirildi. Şimdi ise ölen hastaların arkasından timsah gözyaşları döküyorlar. Hastanelerde bu tür olaylar genellikle geceleri oluyor. Çünkü Saat 17.00'den sonra ve hafta sonlarında nöbetçi şef ve olabildiğince seyrekleştirilmiş sağlık personelinden başka 1 ya da 2 teknisyen, gündüz çalışan onlarca personelin işini yapmak zorunda kalıyor. Hatta herhangi bir branştan bir teknisyen tüm alanlardan sorumlu olarak nöbete kalıyor. Hastane mimarisinde olmazsa olmaz kriterler varken ve dünyada bir standarda gidilirken, ülkemizde maalesef bu konuda Sağlık Bakanlığının bir çalışması görülmemektedir. İşin ehli olmayan yandaş müteahhitlere verilen hastane inşaatları, bitmek bilmeyen tadilat ve tamiratlar, yarım bırakılan işler hastane mimarisi olmadığını, aslolanın taşeronluğun sürdürülmesi olduğunu gösteriyor.''

Kocaemir, ''Ambulans şoförlerini bile çok görerek ambulansları sağlık personeline kullandıran bir mantıktan hastane mimarisinde ve teknolojisinde standart beklemek tabiî ki hayalcilik olur'' dediği açıklamasında, Teftiş Kurulunun yapacağı incelemede bir iki teknisyen ile nöbetçi memurun kusurlu görülmesinin hiç şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.

''Bizce bu yangının kusurlusu yok, suçlusu var. O suçlu da özelleştirmeden, taşeronlaştırmadan, paraya endeksli sağlık hizmeti sunma mantığından ve kadrolaşma hırsından vazgeçmeyen Sağlık Bakanlığıdır'' diyen Kocaemir, açıklamasında şu önerilere yer verdi:

''Sağlığın hiçbir alanında taşeron çalıştırılmamalı, hizmet üretimi de sunumu da parçalanmamalıdır. Mevcut personel hemen kadroya alınmalı, eleman eksikliği giderilmelidir. Hastanelerde ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticilik yapanlar, derhal bu görevlerinden alınmalıdır. Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde, mimari ve teknoloji birimi oluşturulmalıdır. Yeteri kadar teknik personel kadrosu oluşturularak görev tanımları yapılmalı ve bu görevleri dışında çalıştırılmamalıdır. Mevcut hastanelerde halen tamirat ve tadilat yapan müteahhitlerin işleri TMMOB tarafından denetlenmelidir. Hastanelerin özelleştirilmesi için atılan adımlardan derhal vazgeçilmelidir.''