Haberler

Ortak açıklama

Sağlık ve Sosyal hizmet iş kolunda faaliyet gösteren SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Dev- Sağlık İş Antalya Bölge Şubesi ortak bir basın açıklaması yaparak 25 Kasımda yapılacak olan Grev'e Antalya halkını ve tüm çalışanları davet ettiler.

SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDEN 25 KASIM İÇİN ORTAK ÇAĞRI!...

Sağlık ve Sosyal hizmet iş kolunda faaliyet gösteren SES Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Dev- Sağlık İş Antalya Bölge Şubesi ortak bir basın açıklaması yaparak 25 Kasımda yapılacak olan Grev'e Antalya halkını ve tüm çalışanları davet ettiler.

SES Antalya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda ortak açıklamayı okuyan SES Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarının gün geçtikçe katmerleştiğini belirterek buda yetmiyormuş gibi sözleşmelilik ve taşeron çalıştırma kural haline getiriliyor, esnek ve kuralsız çalışma derinleştiriliyor dedi.

Çıkarılan ve çıkarılmak istenen tüm yasalara "sözleşmeli çalışma esastır" maddesinin konulduğunu ifade eden Nesrin Kocaemir, SHÇEK' te ücret adaletsizliğini giderilmediğini kaydetti. Sağlık paraya, sosyal hizmetlerin sadaka ve yardıma indirgendiğine vurgu yapan Kocaemir, şunları söyledi.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşananları kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak üzere 25 Kasım Çarşamba günü 1 günlük uyarı grevinde olacağız.

·Ücret adaleti ve insanca yaşanacak temel ücret için,

·Tüm güvencesiz çalıştırılanların kadroya alınması için,

· Kamusal sağlık ve sosyal hizmet için,

·Katkı ve katılım paylarının kaldırılması için,

·Toplu sözleşme hakkımızı kullanmak için,

·Herkese ulaşılabilir nitelikli ücretsiz sağlık ve sosyal hizmet için,

 

25 Kasım Çarşamba günü yapacağımız greve Antalya halkının destek vermesini, acil durumlar dışında hastanelere gelmemelerini bekliyoruz.

Kocaemir, 25 Kasım Çarşamba günü sat 10:00 da bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile Antalya halkını Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde birlikte olmaya davet ederek konuşmasını tamamladı.

BASINA VE KAMUOYUNA

Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Kapitalizmin krizi gittikçe derinleşiyor. Sermayenin krizinin faturası emeğiyle geçinmeye çalışan geniş halk kesimlerine ödettiriliyor. Türkiye'de bir buçuk yılda 1 milyondan fazla insan işinden edildi.

Herkesin sağlık güvencesine alınacağı gibi süslü laflarla çıkarılan GSS yasası ile bu ülkenin en yoksulları bile katkı ve katılım payı ödemeye mahkum edildi. Sadece parası olanlar ve sağlık hizmeti alabilir duruma geldi.

Değerli basın mensupları;

Bizler bugüne kadar "Sağlıkta Dönüşüm Programının" bir yıkım projesi olduğunu çok yönlü mücadelemizle halka anlatmaya, desteğini almaya çalıştık. Başımıza gelecekleri anlatmakta zaman zaman zorlandık. Çünkü iktidar tarafından tüm olanaklar kullanılarak tatlı masallar anlatıldı. Ancak şimdi masallar ve reklamlar dönemi bitti. Acı gerçekler katılım payları ve sağlık hizmetlerine ulaşımdaki güçlükler ile gün yüzüne çıkmaya başladı.

Değerli basın mensupları;

Bugün daha önceden var olan yönetsel ve sisteme ait olumsuzlukların üzerine eklenen H1N1 (domuz gribi) salgını nedeniyle acil hizmetler tam bir kaos ortamı haline dönüşmüş, adeta çalışmak imkansız hale gelmiştir. Salgın yönetimindeki zafiyetler ve kamuoyuna verilen hatalı mesajlar ile grip olan insanlar haklı olarak soluğu acillerde almaktadır. Yaratılan panik nedeniyle bugün Türkiye'de en acil hastalık grip olmuştur. Bu durum bir çok acil vakaların hizmete ulaşmasını engeller bir noktaya gelmiş olup, grip vakalarının polikliniklere yönlendirilmesi tartışma ve gerginliklere yol açmaktadır.

Hükümetin bir an önce sürecin yönetimindeki davranışını gözden geçirmesini, yanı sıra aciller konusunda derhal önlem alması, katkı payı uygulamasını hemen sonlandırmalıdır.

Değerli basın mensupları;

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunları gün geçtikçe katmerleşiyor. Sözleşmelilik ve taşeron çalıştırma kural haline getiriliyor, esnek ve kuralsız çalışma derinleştiriliyor. Çıkarılan ve çıkarılmak istenen tüm yasalara "sözleşmeli çalışma esastır" Maddesi konuluyor. SHÇEK' te yeniden yapılandırmaya gidiliyor ve onlarca yönetmelik, yönerge çıkarılıyor, ücret adaletsizliği giderilmiyor. Sağlık paraya, sosyal hizmetler sadaka ve yardıma indirgeniyor.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşananları kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak üzere 25 Kasım Çarşamba günü 1günlük uyarı grevinde olacağız.

· Ücret adaleti ve insanca yaşanacak temel ücret için,

· Tüm güvencesiz çalıştırılanların kadroya alınması için,

· Kamusal sağlık ve sosyal hizmet için,

· Katkı ve katılım paylarının kaldırılması için,

· Toplu sözleşme hakkımızı kullanmak için,

· Herkese ulaşılabilir nitelikli ücretsiz sağlık ve sosyal hizmet için,

25 Kasım Çarşamba günü yapacağımız greve Antalya halkının destek vermesini, acil durumlar dışında hastanelere gelmemelerini bekliyoruz.

25 Kasım Çarşamba günü sat 10:00 da bütün Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve halkımızı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde birlikte olmaya davet ediyoruz. 23.11.2009

SES ANTALYA ŞUBESİ ANTALYA TABİP ODASI DEV SAĞLIK İŞ ANTALYA ŞUBESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut