Haberler

Köle Olmayacağız

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir bir açıklama yaparak "Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı"nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Kocaemir: Köle Olmayacağız

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir bir açıklama yaparak "Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı"nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Sendika şube binasında bir basın toplantısı düzenleyen SES Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, Kamu Hastane Birlikleri Yasa tasarısı ile hastaneler işletme, vatandaş müşteri, çalışanlarda köle yapılmak isteniyor, dedi.

Hastaneler İşletme, Vatandaş Müşteri, Çalışanlar Köle Olamaz

Yasa tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocaemir, AKP hükümetinin bu tasarı ile kamu hastanelerini tamamen işletmeye çevirmek, çalışanları ise iş güvencesizliğe mahkûm etmek için önemli bir adım attığını söyledi. Kocaemir, Sağlık Bakanlığı'nın da sağlık hizmetlerini birlik çatısı altında toplayıp hastaneleri profesyonel işletmecilere teslim ederek yükten kurtulmayı amaçladığını, iddia etti

Sağlık Bakanlığı ne iş yapacaktır?

Bu tasarının Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın bir parçası olarak gündeme getirildiğini söyleyen Kocaemir, sağlık hizmeti sunumunu merkezi planlama ile tüm yurtta dengeli ve eşit şekilde yürütme işini yapmayacak olan Sağlık Bakanlığı o zaman ne iş yapacaktır? diye sordu.

Sağlık hizmetinin asli ve sürekli bir hizmet olduğunu çalışanlarında de sürekli çalışması için iş güvenceli kamu çalışanı olması gerektiğini iddia eden Kocaemir, taşeron ve sözleşmeli çalıştırma ile bu durumun nasıl sağlanacağının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Sağlık hizmeti ile kâr nasıl bir arada olacaktır?

Kocaemir, "Sağlık hizmeti ile kâr nasıl bir arada olacaktır? Kamusal sağlık hizmetinde kâr olur mu? Kar etme anlayışı ile hizmet verilince sağlık hizmetleri daha iyi duruma nasıl gelecektir? " şeklinde sorularını sürdürerek, tasarının yasalaşması halinde; sağlık hizmetlerinin bütünlük içinde verilemeyeceğini, bölgesel farklılıkların daha da artacağını, sağlık alanı yerel politikacıların müdahalesine daha açık hale geleceğini, cepten ödemeler ve katkı paylarının artacağını, sağlığa erişimin daha da güçleşeceğini kaydetti.

Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Sağlığın bir hak olduğunu ve herkese eşit ücretsiz, ulaşılabilir nitelikli bir sağlık hizmeti sunmanın devletin asıl görevi olduğunu ifade eden Kocaemir, bu yasaya karşı durmanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

SSGSS'nin devamı niteliğinde olan tasarının derhal geri çekilmesini isteyen Kocaemir, tasarı çekilmez ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak, grev dahil her türlü eylem etkinliği hayata geçireceğiz dedi. Kocaemir, iş güvenceleri, özlük hakları ve halkın sağlık hakkı için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını söyleyerek açıklamasını tamamladı.

HASTANELER İŞLETME, VATANDAŞ MÜŞTERİ, ÇALIŞANLAR KÖLE OLAMAZ!

AKP hükümeti kamu hastanelerini tamamen işletmeye çevirmek, çalışanları ise iş güvencesizliğe mahkûm etmek için önemli bir adım atıyor. "Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısını" bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na getiriyor.

Yasa tasarısı ile

Bir veya birkaç ildeki hastaneler birleştirilerek oluşturulacak birlikler; İl Genel Meclisi, Vali, Bakanlık, İl ticaret-sanayi odasının belirleyeceği hukukçu, muhasebeci, tıp mezunu, işletmeciden oluşacak yönetim kurulu tarafından yönetilecek ve kar amacıyla işletilecek,

Sözleşmeli çalıştırma esas alınarak, çalışanların her türlü ödemeleri işletme bütçesinden karşılanacak,

Birlik yönetim kurulları, personel planlaması yapılması, birlik bünyesinde personel hareketlerinin sağlanması, birliğin her türlü araç, gereç, malzeme, taşınır ve taşınmazları ile birlikte satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi konularında yetki sahibi olacak.

Birlik gelirleri; birlik karları, sağlık hizmetinin satılması, üretilen ürünlerin satılması (kan, ilaç,  serum vb.), taşınmazların satılması, kiralanması,  işletilmesinden elde edilecek,

Birlik giderleri; Personele yapılacak her türlü ödeme, tıbbi uzmanlık hizmetleri ile avukatlık hizmeti satın alınması, tıbbi, cerrahi alet, malzeme, cihaz satın alınması, laboratuar-görüntüleme hizmeti satın alınması, birlik bürokratlarına verilecek maaş ve taşerona verilecek ücretlerden oluşacak,

Hastaneler hizmet alt yapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hasta memnuniyeti gibi konularda puanlandırılarak A, B, C, D, E sınıflarına ayrılacak.

Soruyoruz!

Sağlık hizmeti sunumunu merkezi planlama ile tüm yurtta dengeli ve eşit şekilde yürütme işini yapmayacak olan Sağlık Bakanlığı ne iş yapacaktır?

Daha bugünden cepten ödemeler hızla artmıştır. Ödediği vergi üstüne bir de GSS primine mahkûm edilen vatandaş, kar amacıyla hizmet verecek hastanelerde daha fazla cepten ödeme yapmak zorunda kalmayacak mıdır?

A, B, C, D, E olarak sınıflandırılan hastanelerde hizmetin niteliği de farklı olacaktır. Bu durum vatandaşı sağlık hizmetlerine ulaşım açısından parasına göre sınıflandırmak değil midir?

Sağlık hizmeti asli ve sürekli bir hizmettir. Personelin de sürekli çalışması için iş güvenceli kamu personeli olması gerekir. Taşeron ve sözleşmeli çalıştırma ile bu durum nasıl sağlanacaktır? Ayrıca iş ve ücret güvencesi birlik yönetiminin iki dudağı arasında olmayacak mıdır?

Her türlü hizmetin satın alma yolu ile gördürülmesi, hizmeti daha fazla parçalamayacak mıdır?

Sağlık hizmeti ile kâr nasıl bir arada olacaktır? Kamusal sağlık hizmetinde kâr olur mu? Kar etme anlayışı ile hizmet verilince sağlık hizmetleri daha iyi duruma nasıl gelecektir?

2005 Şubatında SSK sağlık kuruluşlarını Sağlık Bakanlığına devrederek hizmeti tek çatı altında topladıklarını iddia edenler şimdi sağlık kuruluşlarını 40 parçaya bölmüyorlar mı?

Sağlık Bakanlığı, tasarı ile sağlık hizmetlerini birlik çatısı altında toplayıp hastaneleri profesyonel işletmecilere teslim ederek yükten kurtulmayı amaçlamaktadır.

Bu tasarının yasalaşması halinde; sağlık hizmetleri bütünlük içinde verilemeyecek, bölgesel farklılıklar daha da artacak, sağlık alanı yerel politikacıların müdahalesine daha açık hale gelecek, cepten ödemeler ve katkı payları artacak, sağlığa erişim daha da güçleşecektir.

Bu tasarı yasalaşırsa, sağlık emekçileri iş güvencesiz, düşük ücretli ve örgütsüz çalışmaya zorlanacaktır. Kısacası; Hastaneler işletme, çalışanlar sözleşmeli köle haline getirilecektir.

Bu yasaya karşı durmak herkesin görevi ve sorumluluğudur. SSGSS'nin devamı niteliğinde olan tasarı derhal geri çekilmelidir. Aksi durumda üretimden gelen gücümüzü kullanma, grev hakkımız dahil her türlü eylem etkinliği hayata geçireceğimizi ilan ediyoruz. 5 Mart 2010

Nesrin Kocaemir

SES Antalya Şube Başkanı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut