Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi Sosyal Hizmetlerde çalışanlara “üvey evlat” muamelesi yapılmasına tepki gösterdi Konu hakkındaki basın açıklamasını SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç okudu.

 

BASIN AÇIKLAMASI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan hizmet alanlar, yaşlı, özürlü, madde bağımlısı, kimsesiz çocuklar gibi kesimlerden oluşmaktadır. Her geçen gün kurumun hizmetlerinden yararlanmak için başvurular artmaktadır. Diğer yandan hizmet talepleri her geçen gün çeşitlenerek genişleyen sosyal hizmet talebine karşılık SHÇEK in personel sayısı on yıl öncekinin altındadır. Ne acıdır ki; personel açığına çözüm olarak sunulan geçici işçi statüsünde personel çalıştırma uygulaması Malatya ve İstanbul Bahçelievler Çocuk Yuvalarında yaşanan olaylarda görüldüğü gibi çözüm olmak yerine kurumun ve sosyal hizmet çalışanlarının başına daha büyük sorun açmaktan başka bir işe yaramamıştır.

Sosyal hizmet bir ekip hizmeti olarak yürütüldüğü zaman başarılı olma şansı vardır. Bakıcı anne, şoför, ambar memuru, teknisyen, öğretmen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve adını saymadığımız birçok meslek elemanının bir arada çalıştığı bir başka bir hizmet alanı yoktur. Düşünün ki bir çocuk yuvasında bunların hepsi çocuklarla sürekli bir aradadır. Daha da önemlisi her çalışan çocuklarımız için bir modeldir. Böylesi bir durumda aynı ekibin bir parçası olarak bir işyerinde çalışanların 3–4 ayrı maaş skalasına tabi tutulmasını anlayabilmiş değiliz. Bu durumun iş barışını bozduğundan ve sosyal hizmet sunumunu zorlaştıran önemli bir etken olduğundan eminiz.

Bu haliyle sosyal hizmet kuruluşlarında çalışmak başka hizmet birimleriyle kıyaslanmayacak kadar yorucu ve yıpratıcıdır. SHÇEK Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı olduğu halde Başbakanlığa bağlı diğer birimlerin yararlandığı hiç bir özlük hakkından yararlanamamaktadır. Sosyal hizmetlerde çalışmanın yıpratıcılığı göz önünde bulundurulmaması bir yana, adeta Başbakanlığa bağlı kuruluşlar içinde SHÇEK çalışanlarına “üvey evlat” muamelesi yapıldığına tanık olmaktayız.

Bunun en bariz örneği ise Başbakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda başbakanlık tazminatı adı altında yapılan ödeme katsayıya bağlı olarak 300 YTL iken SHÇEK Çalışanlarına 3,5 YTL olarak ödenmektedir. Bu tutar 11 yıldır değişmemiştir.

4,5 yılı aşkın süredir iktidarda olan AKP hükümetinin bu süre içinde istediği her yasayı meclisten rahatlıkla geçirdiğine tanık olduk. Hükümet oldukları süre içinde sosyal hizmet ailesinin sık sık dramatik görüntülerle ekranlara yansıdığına üzülerek tanık olduk. Ancak üzülerek gördük ki sosyal hizmetler ailesine uzak durmaya gayret edildi.  Basın üzerinden mesaj gönderme yolu tercih edilerek, hem kurumdan hizmet alan yaşlı, çocuk, özürlü, kimsesiz, düşkünlerden hem de büyük bir özveri ile çalışan sosyal hizmet çalışanlarından uzak durmayı; sosyal hizmetler ailesinin sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ettiklerini binlerce sosyal hizmet çalışanı üzülerek izledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak diyoruz ki;

Sosyal devletin görünen en önemli yüzü Sosyal Hizmetlerdir. Sosyal hizmet çalışanlarına “üvey evlat” muamelesi yapılmamasını,

SHÇEK çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılara karşı çözümler üretmenizi,

İlk etapta SHÇEK çalışanlarını Başbakanlığa bağlı kuruluşlar içinde “üvey evlat”lıktan çıkartan düzenlemeyi yapmanızı talep ediyoruz. Bununla ilgili her türlü eylem ve etkiliği yapacağımızı kamuoyuna duyururuz. 17.05.2007

SES Yönetim Kurulu adına

Mustafa KILINÇ

Şube Başkanı