Skip to main content
logo

14 Mart ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başlangıç tarihidir. Bu nedenle sağlık haftası olarak kutlanmaktadır

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetleri toplumsal amacından, kamu hizmeti niteliğinden uzaklaştırılarak piyasanın kar hırsına terk edilmektedir. Sağlıkta eşitsizlikler alabildiğine artmaktadır. Hekimler, hemşireler, ebeler, bütün sağlık çalışanları için 14 Mart bir bayram günü değil, sorunların tartışılacağı ve kamuoyuna duyuracağı bir sağlık haftası olarak değerlendirilmektedir. Eylül 2006 tarihinden beri yürüttüğümüz Sağlıkta Yıkımı Durduralım mücadele programımız birçok kesimin katkısı ve katılımı ile önemli bir noktaya gelmiştir. 11 Mart 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Beyaz Miting eczacısından, diş hekimine, tıp öğrencisinden, sağlık hizmeti talep edene kadar birçok kesimin katılımı ile son derece renkli, coşkulu bir biçimde geçmiştir.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR, DEĞERLİ DOSTLAR

14 Mart herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti talebimizin toplumla buluştuğu bir gündür. Böyle bir günde,Hastayı müşteri, sağlık çalışanını tüccar olarak gören zihniyete, Genel Sağlık(sızlık) Sigortasına, Sağlık ocaklarının kapatılmasına, Aile Hekimliği aldatmacasına, aile sağlığı elemanı adı altında ebe ve hemşirelerin kölece çalıştırılmasına, Kamu hastanelerinin işletme haline getirilmesine, Liyakate göre değil, “sadakate” göre atama yapılmasına, Radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerinin uzatılmasına, Torba yasalarla ülkemiz sağlık altyapısının çökertilmesine, Keyfi ilaç kısıtlamalarına Güvencesiz çalıştırmaya ve ülkemiz sağlık ortamının yaşadığı sorunlara itiraz ediyor ve soruyoruz, içtiğimiz sudan, yediğimiz ekmeğe kadar her şeye vergi ödüyoruz. Bunun karşılığını; doğuştan anamızın ak sütü kadar hakkımız olan eşit, ücretsiz, ulaşılabilir nitelikli sağlık hizmeti olarak istemek hakkımız değilmidir.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

“Bu gün de sağlığın piyasalaştırılmasına ve sağlıkta yıkım politikalarına dur demek için diğer sağlık meslek örgütlerinin katılımı ve desteği ile de tüm Türkiye de G(ö)REV etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sorunları çözmek yerine sorunları daha da artıranlar, bizleri anlamamakta ısrar edenler ise genelgelerle bizleri tehdit ediyorlar. Çok iyi bilinmelidir ki bizler her zaman olduğu gibi bundan böylede bütün olumsuz koşullara rağmen halkımıza sağlık ve sosyal hizmet yardımı sunmak için fedakârca çaba göstermeye devam edeceğiz. Herkese sağlık ve güvenli bir gelecek için mücadele edeceğiz.

14.03.2007

SES ANTALYA ŞUBESİ