Haberler

Sağlıkta Yıkım Sürüyor

Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen yasa tasarısına karşı

SES Antalya Şubesi tarafından eylem gerçekleştirildi. Şarampol kapalı yolda gerçekleştirilen eyleme 75 Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanı katıldı. Alkış ve sloganlarla başlayan eylemde basın açıklaması Şube Başkanı Mustafa Kılınç tarafından yapıldı

 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda kabul edilen “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun ile tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı” TBMM Genel Kurulunda görüşülmeyi beklemektedir.

Malpraktisin Faturası Yalnızca Çalışanlara Kesilmek isteniyor!

Tasarının 1. maddesi ile hekimlere hatalı tıbbi uygulamalar (malpraktis) için zorunlu mali sorumluluk sigortası getirilmektedir. Türkiye sağlık ortamı henüz böyle bir yasal düzenlemeye uygun değildir. Hastaların yaşam hakkı sigorta ile telafi edilemeyeceği gibi hatalı uygulamalarda, eğitim, altyapı gibi etmenleri yok sayarak faturayı yalnızca çalışanlara çıkaracak bir düzenleme kabul edilemez.

Anayasaya Rağmen Kadrolaşmada Israrı!

Tasarının 2. maddesi ile klinik şef ve şef yardımcılarına profesör ve doçentlerin atanabilmesi için yeni kriterler getirilmektedir. Bu kriterler arasında boş kadroların ilan edilmesi, jüri oluşturulması ve adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının incelenmesi yer almaktadır. Ancak bu kriterler gerçek anlamda nesnel kriterler olmayıp, son sözü yine Sağlık Bakanlığına veren bir durum yaratmaktadır. Klinik şef ve şef yardımcılarının sınavsız atanması ile ilgili sendikamız ve TTB’nin açtığı davada Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Şimdi bu yasayla Anayasa Mahkemesi kararı yok sayılmaktadır.

Sağlık Çalışanlarının Çalışma Süreleri!

Tasarının 3. maddesi ile sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Oysa 657 Sayılı yasaya göre devlet memurlarının çalışma süreleri haftalık 40 saattir. Bu haksızlığı çözmek yerine, Sağlık Bakanı vermiş olduğu sözleri unutarak sorunu kalıcı hale getirmektedir.

Radyoloji Çalışanları Kansere-Ölüme İtiliyor!

Yine 3. maddede radyasyon ile çalışan personelin halen günde 5 saat olan çalışma süresinin yerine yönetmelikle belirlenecek radyasyon dozu limitleri göz önüne alınarak, farklı saatlerde çalıştırılabilmesi ile ilgili düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme gerçekleşirse, radyasyon ile çalışan personelin günlük 7,5 saat çalıştırılması mümkün olabilecektir. Sağlık Bakanlığı radyasyonla çalışılan alanların iş güvenliği önlemlerini almadan, buralarda çalışan personelin hayatını ciddi anlamda riske sokmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı az personelle çok iş yapma mantığından hareket ederek mevcut personelin iş yükünü artıracaktır.

İthal Hekim Kimlerin İhtiyacıdır?

Tasarının 5. maddesi ile ithal hekim çalıştırmanın önü açılmaktadır. Kamusal sağlık anlayışı toplumsal ihtiyaçlar üzerinden geleceğe dair planlama yapmayı gerektirir. Bakanlık planlama yapmak yerine piyasanın istemine boyun eğmektedir. Bu anlayış gelecekte telafisi olanaksız sonuçlar yaratacak, sağlık ortamındaki kaosu derinleştirecektir. Oysa ülkemizde kamusal bir sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirecek yeterli insan gücü vardır ve eksiklikler küçük ama kararlı adımlarla kısa sürede giderilebilecek eksikliklerdir.

Anestezi Teknisyenlerine Ağır Sorumluluk!

Tasarının 6. maddesi ile anestezi teknisyenlerinin, anestezi uzmanlarının bulunmadığı hallerde ameliyatı yapan ilgili uzmanın gözetiminde ve direktiflerine uygun olarak anestezi iş ve işlemlerini yapacağına dair hüküm getirilmektedir. Bu düzenleme ile teknisyenlere çok ağır sorumluluklar verilerek hastaların yaşamı tehlikeye atılmaktadır. Sağlık Bakanlığı anestezi uzman doktoru istihdamını artırmak yerine mevcut teknisyenlere olağanüstü görev ve sorumluluk vermektedir.

BU YASA DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde sağlıkta yıkım süreci bu tasarı ile sağlık çalışanları üzerinden devam ettirilmektedir. Sayın Bakan Recep Akdağ bir yandan kendi seçim bölgesinde yılda 95.000 kişiye hizmet sunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yıkılması için uğraşırken, diğer yandan sağlıkta özelleştirmenin adımlarını atmaktadır. Kuş gribi riskine rağmen Samsun’da sağlık kurumlarında tam bir kaosa yol açacak Aile Hekimliği pilot uygulamasını başlatmaya çalışmaktadır. Toplumu ve sağlık çalışanlarını mağdur eden, hiçbir bilimsel ve toplumsal ihtiyaca dayanmayan böylesi uygulamaları eleştiren meslek örgütüne parti kurmalarını önerebilmektedir.

Bizler bu güne kadar çok siyasi parti gördük. Her birine önerdiğimiz sağlık politikaları aynı oldu. Yanlışlıkta ısrar edenlere bir sağlık örgütü olmanın toplumsal sorumluluğu ile karşılık verdik ve bu konudaki sorumluluğumuz artarak devam etmektedir.

SES olarak AKP Hükümetini ve başta ilimiz milletvekilleri olmak üzere TBMM’deki tüm milletvekillerini sorumlu davranmaya, sağlıkta özelleştirmeye hizmet eden tüm girişimlerden vaz geçerek kamusal sağlık hizmeti sunumunu sağlayacak politikalara yönelmeye davet ediyoruz.

SES olarak TBMM Genel Kurulunda bekleyen bu düzenlemenin hastaların yaşam hakkını riske ettiğini, Eğitim ve Araştırma hastanelerinde kadrolaşmanın devamına yol açacağını, sağlık personelini altından kalkamayacağı sorumluluklar yükleyerek fazla çalıştıracağını belirtiyor ve yasanın geri çekilmesini talep ediyoruz.

 

30.01.2007

SES Şube Yönetim Kurulu adına

Mustafa KILINÇ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut