Haberler

Mücadelemiz sürecek

Akdeniz Üniversitesi SES İşyeri Baş Temsilcisi Selma Söyüncü Şahin Tıp Fakültesi A Blok önünde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile bir basın açıklaması yaptı

BASINA VE KAMUOYUNA

Eşit,  Ücretsiz, Ulaşılabilir, Nitelikli Sağlık Hizmeti; SAĞLIK HAKKI için,

İşyerimiz, İş ve Ücret Güvencemiz, Emeklilik Hakkımız; GELECEĞİMİZ için,

Mücadele Ediyoruz

Değerli basın mensupları;

AKP Hükümetinin "Sağlıkta Dönüşüm Programı" adıyla attığı bize göre sağlıkta yıkım programı dediğimiz her adım sağlıkta özelleştirme, hem dışarıda özel sektör yatırımlarının teşviki, hem de içerde mevcut kamu sağlık kuruluşlarının sunduğu hizmeti, hizmet alımı, taşeronlaşma yoluyla piyasalaştırarak ilerliyor.

Değerli arkadaşlar;

Gün geçmiyor ki bu yolda ilerlerken işimize, işyerimize, çalışma haklarımıza, özlük haklarımıza saldırılar olmasın.

Bu program çerçevesinde aile hekimliği pilot uygulaması ile birinci basamak sağlık hizmetleri özelleştiriliyor.

Halkın vergileriyle kurulan kamu hastanelerinin hizmet esaslı toplumsal işlevi yerine kar esaslı işletme anlayışı getirilmeye çalışılıyor.

Sağlık çalışanlarının iş ve ücret güvencesi yok sayılarak çalışma koşulları ağırlaştırılıyor. Sözleşmeli çalışma yaygınlaşıyor.

Bütün hızıyla TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam edilen SSGSS yasa tasarısı geçirilmeye çalışılırken, diğer yandan üniversite çalışanlarının mesai saatleri, ağır çalışma koşulları, personel eksikliği düzeltilmeden fazla çalışma dayatılmaktadır.

1980 yılında çıkartılan genelgeye dayanarak bu zamana kadar uygulanmayan 45 saat ne oldu da uygulanmak istenmektedir. O zaman şimdiye kadar 40 saat çalışarak yasa dışı çalıştırdılar mı?

Aynı zamanda 28.03.2007 de çıkartılan yasa ve ardından yürürlüğe giren yönetmelikle radyoloji çalışanlarının çalışma saati 5 saatten 9 saate çıkartıldı. Diğer yandan halkın sağlığını tehlikeye atan doğanın tahribine neden olacak Nükleer Santral yasası TBMM'DE yasallaştırılıyor. Bir kez daha radyasyon vitamin değildir, fazla çalışmaya hayır diyoruz!

Değerli arkadaşlar; değerli basın mensupları;

Akdeniz Üniversitesi yönetiminin birimlere gönderdiği resmi kaynaklara dayanarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri haftada 40 saat uygulanırken, hastanemizde 45 saate çıkartılmak istenmektedir.

Daha önce birkaç kez idareye yemek ücretleriyle ilgili mahkeme kararları vermemize rağmen yemekler ücretlendirilmek istenmektedir.

Sevgili arkadaşlar;

Bizleri çalışan değil sağlık kölesi olarak gören bütün haklarımızı gasp eden, iş güvencemizi ortadan kaldıran bu anlayışın karşısındayız.

Bu size son çağrımızdır! Çalışama saatlerimizi herkese eşit 40 saat,

Radyasyon çalışanlarına günde 5 saat çalışma istiyoruz!

Hastanede yetkili sendika olmamız nedeni ile yılda iki defa kurum yetkililerinin ve sendika yetkililerinin eşit sayıda katılımıyla Kurum İdari Kurul toplantısı yapmaktayız. Bu tür uygulamaların öncelikle sendikamızda görüşülmesini ve uygulamaların durdurulmasını talep ediyoruz.

SES dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu uygulamalara karşı mücadeleyi daha da güçlendirerek sonuç alana kadar devam ettirecektir.15.04.2008

Akdeniz Üniversitesi SES İşyeri Baş Temsilcisi

Selma Söyüncü Şahin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut