Haberler

Altıay sonra açılan soruştuma

14 Mart ve 1 Nisan 2008 tarihlerinde SSGSS yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen

eylemlerle ilgili, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çok sayıda sağlık emekçisine açılan soruşturmaya ilişkin SES Antalya Şubesi İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı.

 

ALTI AY SONRA  AÇILAN SORUŞTURMAYA SES ANTALYA ŞUBEDEN TEPKİ

14 Mart ve 1 Nisan 2008 tarihlerinde SSGSS yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen eylemlerle ilgili, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çok sayıda sağlık emekçisine açılan soruşturmaya ilişkin SES Antalya Şubesi İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında sık sık ”Baskılar Bizi Yıldıramaz, Sağlık Haktır Satılamaz, AKP Yasanı Al Başına Çal, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganları atıldı

SES Antalya Şubesi adına açıklamayı okuyan Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, “Aradan altı ay geçtikten sonra, tamda 1 Ekimde yürürlüğe girmesi beklenen SSGSS Yasası için çeşitli eylem ve etkinlikler yapacağımız bu günlerde, soruşturmanın başlatılmasını, mücadelemizden duyulan rahatsızlığın bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Kocaemir, bu soruşturma, bir kez daha Türkiye’de demokratik hakların ne kadar kullanılabileceğini, bir kez daha AKP Hükümetinin emekçilere ve emek örgütlerine yönelik tutumunu, meydanlarda demokrasi dersi verirken demokrasiden, sendikal hak ve özgürlüklerden ne anladıklarını herkese bir kez daha göstermiştir dedi.

Daha önce de kendilerine benzer soruşturmalar açıldığını, ancak hiçbir soruşturmanın, baskının, cezalandırmanın mücadelelerin engelleyemediğini, , hiçbir şeyin haklılıklarına ve masumiyetlerine gölge düşüremediğini söyleyen Kocaemir, bu tür girişimlerin uğruna mücadele ettikleri temel değerlerden kendilerini asla geri döndürmediğini ve bu soruşturmanın mücadelelerinde ne kadar doğru yolda olduklarını, siyasi iktidarın ise yürüttükleri mücadeleden ne kadar rahatsız olduğunu gösterdiğini söyledi.

SORUŞTURMALAR, MÜCADELEMİZDEN DUYULAN RAHATSIZLIĞIN İFADESİDİR!

Değerli Basın Emekçileri

14 Mart ve 1 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden dolayı üyelerimize açılan soruşturmalara karşı; sesimizi yükseltmek ve demokratik tepkimizi dile getirmek için bugün buradayız.

Yıllardır ülkemiz, geleceğimiz, özlük haklarımız ve halkın sağlık hakkı için işyerlerimizde, alanlarda mücadele yürütüyoruz. Son derece haklı, fiili, meşru zeminde ve demokratik yollarla verdiğimiz mücadelemize yönelik sürekli baskılara, keyfi ve hukuk dışı uygulamalara maruz kalıyoruz.

Son olarak 14 Mart ve 1 Nisan 2008 tarihlerinde SSGSS yasa tasarısına karşı yürüttüğümüz etkinlikler için üyelerimize Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir soruşturma başlatılmış bulunuyor. Tamda 1 Ekimde yürürlüğe girmesi beklenen SSGSS Yasası için çeşitli eylem ve etkinlikler yapacağımız bu günlerde, soruşturmanın başlatılmasını, mücadelemizden duyulan rahatsızlığın bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz.

Bu soruşturma, bir kez daha Türkiye’de demokratik hakların ne kadar kullanılabileceğini göstermiştir.

Bu soruşturma, bir kez daha AKP Hükümetinin emekçilere ve emek örgütlerine yönelik tutumunu, meydanlarda demokrasi dersi verirken demokrasiden, sendikal hak ve özgürlüklerden ne anladıklarını herkese göstermiştir.

Etkinliklerimizin üzerinden tam altı ay geçtikten sonra ve tamda etkinliklere başlayacağımız bu günlerde soruşturma başlatılmasının yorumunu ise ayrıca kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri

Bu soruşturmayı “hukuk devleti” kavramı çerçevesinde de açıklamak mümkün değildir. Sendikalara üye olmak ve aldığı kararlar uyarınca gerçekleştirilen etkinliklere katılmak suç değil, sendikal ve demokratik hakların kullanılmasıdır. Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendikalar, ekonomik ve sosyal istemler dışında onları doğrudan ilgilendiren yasa değişiklikleri konusunda da demokratik tepkilerini dile getirebilir. Bu doğrultuda üyelerini yönlendirebilir. Bu, sendikaların en doğal hakkıdır. Uyarı amaçlı eylemlere katılmak ise hiç bir şekilde suç olarak değerlendirilemez.

Bu durum başta ülkemizin de tarafı olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası metinler ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün onaylanan sözleşmelerinde, Anayasa’da, çeşitli zamanlarda yayınlanan Başbakanlık Genelgelerinde açıkça belirtilmiştir. Yine bu konuda çok açık Danıştay kararları da mevcuttur.

Tüm bunlar, başta hükümet olmak üzere tüm idareciler tarafından çok iyi bilinmesine rağmen; anti demokratik ve mevcut hukuk düzeninin sınırlarını bile zorlayan uygulamalara ısrarla devam edilmektedir. Özellikle son yıllarda AKP iktidarı döneminde etkisini arttıran baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarla sendikalarımız ve üyelerimiz sindirilmek istenmektedir.

Değerli Basın Emekçileri

Yıllardır bizlere yönelik idari ve siyasi baskılar yapılmaktadır. Daha önce de benzer gerekçelerle soruşturmalar açılmış ve ceza verilmeye çalışılmıştır. Bizlerin haklı mücadelesini engellemeye yönelik bu tür girişimler bizim için ne ilk, ne de sondur. Hiçbir soruşturma, baskı, sürgün, cezalandırma mücadelemizin önüne engel olamadı, bundan sonra da olamayacaktır. Bizler, üyelerimizin haklarına ve ülkemizin geleceğine sahip çıkma mücadelemizde, haklılığımızı bugüne kadar milyonlarca emekçiyle beraber yürüttüğümüz mücadeleden alıyoruz. Bu güne kadar, hiçbir şey haklılığımıza ve masumiyetimize gölge düşürememiştir. Bundan sonrada düşüremeyecektir.

Bizler hukuki olmaktan uzak, baskı ve sindirmeye yönelik her türlü girişim ve uygulamalara karşıda tepkilerimizi dile getireceğiz. Dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de, üyelerimize, örgütlülüğümüze yönelen her türlü girişimin karşısında hukuksal ve örgütsel mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bir kez daha söylüyoruz.

Bu tür girişimler bizleri, uğruna mücadele ettiğimiz temel değerlerden, asla geri döndürmedi ve döndüremeyecektir.

Bu soruşturma mücadelemizde ne kadar doğru yolda olduğumuzu, siyasi iktidarın ise yürüttüğümüz mücadeleden ne kadar rahatsız olduğunu göstermektedir.

Sendikamız ve üyelerimiz üzerindeki hukuk dışı keyfi uygulamalara ve baskılara derhal son verilmelidir. 22 Eylül 2008

 

Nesrin Kocaemir

SES Antalya Şube Başkanı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut