Haberler

Siyaset Yapma Hakkımız Engellenmez

SES Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, bir basın düzenleyerek kamu emekçilerine siyaset yasağının sürdürülmesini eleştirdi.

Siyaset Yapmak Kamu Emekçilerine Neden Yasak?

SES Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, bir basın düzenleyerek kamu emekçilerine siyaset yasağının sürdürülmesini eleştirdi.

Üyeleri Dr.Levent Tunçel’in siyaset yaptığı gerekçesi memuriyetten çıkarılması nedeniyle bir açıklama yapan Nesrin Kocaemir, soruşturmanın başından itibaren tek taraflı yürütüldüğünü ve çelişkilerle dolu olduğunu iddia ederek, soruşturmanın başlatılma kararı da sonucu da siyasidir dedi. Kocaemir açıklamasında, bu durum tüm gerçekliği ile ortada duruyor olmasına rağmen üyelerinin siyasal içerikli bildiri dağıttığı ve siyasetle uğraştığı gerekçesiyle memuriyetine son cezası verilmesinin traji komik bir durum olduğunu söyledi.

Kocaemir, üyelerinin siyasi görüşlerinin kendileri için önemli olmadığını kamu emekçilerinin siyaset yapmalarının da bir hak olduğunu söyleyerek, bu güne kadar ülkemizi yöneten tüm iktidarlar kamu emekçilerinin siyaset yasağını kaldırmak yerine; bu durumu kendilerine muhalefet edenlere karşı bir silah olarak kullanmışlardır dedi.

Kocaemir, iktidarlara muhalif olanlar ülkemizde her dönem baskılara uğramış, cezalara maruz kalmışlardır, ancak bu dönemki kadar baskı ve sindirme politikalarının uygulandığı başka hiç bir dönem olmamıştır iddiasında bulunarak, AKP Hükümetini eleştirdi. Kocaemir, kamu emekçilerinin önündeki siyaset yasağının derhal sona erdirilmesini, bu gerekçe ile şu ana kadar verilen tüm cezalar kaldırılmasını istedi.

Basın açıklamasında hazır bulunan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar’da bir kamu emekçisinin yaptığı işten, mesleki yetersizliğinden, yaptığı usulsüzlükten,…. değil de siyasi faaliyet yürütmesinden dolayı memuriyetten çıkarılmasını hiçbir şekilde kabul etmediklerini, gerekli her türlü desteği arkadaşlarına verdiklerini bundan sonrada desteklerinin süreceğini söyleyerek, sürecin takipçisiyiz dedi.

KAMU EMEKÇİLERİNİN SİYASET YAPMA YASAĞI KALDIRILMALIDIR

Sendikamızın üyesi Dr.Levent Tunçel, Sağlık Bakanlığı’nın 18.11.2008 tarih ve 209600 sayılı kararı ile devlet memuriyetinden çıkarıldı. 18 yıldır Türkiye’nin değişik yerlerinde kamu emekçisi olarak görev yapan üyemiz, uzun bir süredir Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde Radyoloji uzmanı olarak çalışıyordu.

Bu karar hukuki değil, siyasidir.

Başından itibaren tek taraflı yürütülen ve çelişkilerle dolu olan soruşturmanın başlatılma kararı da, sonucu da siyasidir. Bu durum tüm gerçekliğiyle ortada olmasına rağmen, verilen kararın temelinde üyemizin hastalarına siyasal içerikli bildiri dağıttığı ve siyasetle uğraştığı savının yer alması traji komik bir durumdur.

Üyemiz hakkında öne sürülen iddiaların, gerçek olup olmadığının sendikamız açısından hiçbir önemi yoktur. İddialar doğru bile olsa bunları, suç olarak kabul edebilmemiz mümkün değildir.

Üyelerimizin siyasi görüşünün ne olduğunun da bizim açımızdan hiçbir önemi yoktur. Siyaset yapmak her yurttaş gibi kamu emekçilerinin de en doğal hakkıdır ve siyasi görüşü ne olursa olsun bu hakkını kullanmalıdır.

Bir kamu emekçisinin yaptığı işten, mesleki yetersizliğinden, yaptığı usulsüzlükten,…. değil de siyasi faaliyet yürütmesinden dolayı memuriyetten çıkarılması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İktidarlar, aslında her zaman kamu emekçilerinin siyaset yapıp yapmadıklarıyla değil, kendilerinden yana olup olmadıklarıyla ilgilenmektedirler. Siyasi iktidarlara yakın olanlar her zaman bu haklarını rahatlıkla kullanmış, kullanmaları için teşvik edilmiş hatta kamu görevleri sırasında partizanca davrananlar ödüllendirilmiştir. Bu eşitsizliğin giderilerek her kamu emekçisinin siyaset yapma hakkının en kısa sürede yasal güvence altına alınması gereklidir.

İktidarlara muhalif olanlar ülkemizde her dönem baskılara uğramış, cezalara maruz kalmışlardır. Ancak bu dönemki kadar baskı ve sindirme politikalarının uygulandığı başka bir dönem olmamıştır. AKP Hükümeti, kendisi gibi düşünmeyen herkesi sindirmek istemektedir. Son bir yıl içerisinde Genel Başkanımız Bedriye Yorgun, MYK Üyemiz Meryem Özsöğüt, Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Lokman Özdemir ve yüzlerce arkadaşımıza memuriyetten men de dahil olmak üzere değişik cezalar verilmiştir. Tüm bunlar tesadüfi değildir, bilinçli ve sistemli bir şekilde yürütülmektedir.

Bizler hukuki olmaktan uzak, baskı ve sindirmeye yönelik her türlü girişime ve uygulamalara karşı tepkilerimizi dile getireceğiz. Dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de, üyelerimize, yönelen her türlü girişimin karşısında hukuksal ve örgütsel mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu soruşturma ve verilen ceza bir kez daha,

AKP Hükümetinin muhalif olanları sindirebilmek için mevcut hukuk düzeninin sınırlarını bile nasıl zorladığını,

AKP Hükümetinin meydanlarda demokrasi-insan hakları-özgürlükler dersi verirken demokrasiden, hak ve özgürlüklerden ne anladığını,

Türkiye’de demokratik hakların ne kadar kullanılabildiğini, göstermiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

Ülkemizde kamu emekçilerinin siyaset yapma haklarını kullanmaları ne yazık ki halen yasaktır. Bu güne kadar ülkemizi yöneten tüm iktidarlar ise, bu yasağı, kaldırmak yerine kendilerine muhalefet edenlere karşı bir silah olarak kullana gelmişlerdir. Çalışma barışını da bozan bu tür uygulamaların kabul edilebilir hiç bir yanı yoktur. Kamu emekçilerinin önündeki siyaset yasağı derhal sona erdirilmeli, bu gerekçe ile şu ana kadar verilen tüm cezalar kaldırılmalıdır. 24.12.2008

Nesrin Kocaemir

SES Antalya Şube Başkanı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut