Skip to main content
logo

SES Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir,   ücretsiz yemek haklarının gasp edilme girişimine karşı uzun bir süredir kararlı bir şekilde yürüttükleri mücadelenin sonunda Maliye Bakanlığının, 10–02–2009 tarihinde yeni bir genelge yayınlamak zorunda kaldığını iddia ederek; bundan böyle üniversite hastaneleri dahil yataklı tedavi kurumlarında hastalara çıkan yemekten emekçilerin tekrar ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

SES VERYANSIN ETTİ: Mücadele etmiyorsunuz hiç olmazsa saygı gösterin

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, bir açıklama yaparak diğer sendikalara el insaf diye veryansın etti.

Nesrin Kocaemir,   ücretsiz yemek haklarının gasp edilme girişimine karşı uzun bir süredir kararlı bir şekilde yürüttükleri mücadelenin sonunda Maliye Bakanlığının, 10–02–2009 tarihinde yeni bir genelge yayınlamak zorunda kaldığını iddia ederek; bundan böyle üniversite hastaneleri dahil yataklı tedavi kurumlarında hastalara çıkan yemekten emekçilerin tekrar ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Kocaemir, sendikamızın öncülüğü ile sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bir yıl boyunca yürüttüğü mücadelenin sonunda böyle bir kazanım elde edilmişken kendilerini sendika olarak adlandıran bazı kurumların yine bunu görmezden gelmekle yok saymaya çalışmakla suçladı. Kocaemir, bu kurumların sorunu kendilerinin “görüşme ile çözdüklerini!” iddia etmeleri basit bir üye kapma-faydacı anlayıştan başka bir şey değildir diyerek, güneş balçıkla sıvanmaz dedi. Kocaemir, ne yaparlarsa yapsınlar her şey emekçilerin gözü önünde olmaktadır, bunlar söyledikleri yalanlara ancak kendilerini inandırabilirler, madem sorun görüşme ile çözülebilecekti niye bir yıl beklediniz diye sordu?

Kocaemir, ücretsiz yemek hakkımızı nasıl geri aldıysak, Kamu hastane Birlikleri ve Tam Gün yasa tasarılarını da öyle geri püskürteceğiz diyerek  “Mücadele edenler her zaman kazanamayabilir, ancak kazananlar hep mücadele edenlerdir” diyerek açıklamasını tamamladı.

MÜCADELE EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ KAZANDI!

Yataklı tedavi kurumlarında çalışan sağlık emekçilerinin parasız yediği yemeği fazla görerek paralı hale getiren anlayış, Türkiye genelinde aylardır kararlı bir şekilde yürüttüğümüz mücadeleyle geri adım atmak durumunda kaldı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü’nün Devlet Personel Başkanlığı’na gönderdiği 09.02.2009 tarihli yeni bir genelge ile Yataklı Tedavi Kurumlarındaki paralı yemek uygulamasında geri adım atmıştır.

Herkesin yakından bildiği gibi, sendikamız Maliye Bakanlığı’nın 11.03.2008 tarihli yazısıyla başlatılan paralı yemek uygulamasına karşı, 2008 Mart ayından itibaren sağlık emekçilerinin tepkilerini örgütleyerek ülke genelinde eylemlilikler gerçekleştirmiştir. Paralı yemek uygulamasını kabul etmeyerek hastane bahçelerinde simit yeme eylemleriyle başlayan yemek boykotlarımız, 40 günü aşan sürelere ulaşarak bugüne kadar devam etmiştir. 20- 21–22 Ocak’ta tüm Türkiye genelinde yemek boykotları örgütlenmiştir. Yine bu süreçte ülke genelinde toplanan imzalar 08.08.2008 tarihinde Maliye Bakanlığı önünde yapılan eylemle teslim edilmiştir. Sendikamız bir taraftan mücadeleyi örgütlerken diğer taraftan idari dava sürecini de başlatmıştır.

Bu süreçte; gece-gündüz demeden insan sağlığı için 24 saat fedakârca çalışan sağlık emekçilerinin ücretsiz yemek hakkına göz diken, her şeyi parayla satmayı politika haline getiren Hükümete, en güzel yanıtı birbirine sımsıkı kenetlenerek eylemlilikleri ören sağlık emekçileri vermiştir. Sağlık emekçileri bu gücünü haklılığından ve birlikteliğinden almıştır. Tüm emekçiler, bugüne kadar süren ücretsiz yemeğin, zaten bir hak olanın lütuf gibi sunulamayacağının bilincinde oldukları için sendika ayırımı yapmadan basın açıklamalarının, imza kampanyalarının ve yemek boykotlarının içinde yer almışlardır. Bugün olan kazanım sağlık emekçilerinin kendi çabalarının ürünüdür.

Sağlık emekçilerinin artan tepkisi karşısında artık sessiz kalamayacağını düşünen ‘Sağlıkta Dönüşüm’ programını utanmasa daha açıktan savunacak olan sözde sendika, kamuoyuna ve sağlık çalışanlarının karşısına ‘Görüştük Kazandık’ laflarıyla çıkmaktadır. Görüştük-Kazandık diyerek sağlık çalışanlarının karşısına çıkmak, aylardır sağlık emekçilerinin örgütlediği tepkiye-eylemliliklere yapılan saygısızlık ve basit bir üye kapma-faydacı anlayıştan başka bir şey değildir. Sağlık emekçileri size soracaktır;

Sorun görüşme ile çözülecekti ise niye bir yıl beklediniz? Yoksa eylemlerin yükselmesi, emekçilerin tepkilerinin artması, basın ve kamuoyu tarafından görünür olması sizde bir kaygı mı yarattı?

‘Güneş Balçıkla Sıvanmaz’ sağlık emekçileri bu süreçte kimin ne yaptığını gayet iyi bilmektedir. Parasız yemek mücadelesi bizlere birlikte- kararlı davranırsak kazanımın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hükümetin; Sağlığı hak olmaktan çıkarıp paralı hale getiren, Kamu Hastane Birlikleri Yasasıyla halkın ve sağlık emekçilerinin malı olan Hastaneleri satışa sunan, sağlık emekçilerini kölelik koşullarında çalışmayı dayatan yasalarına karşı, biz de durmak yok mücadeleye devam diyoruz!

Mücadelesini haklılığından ve sağlık emekçilerden alan sendikamız SES bundan sonra da sağlığın eşit-parasız herkesin yaralanması gerektiği hak olduğu şiarıyla bu hakkı ortadan kaldırmaya yönelik her türlü yasa-uygulamaya karşı mücadelesini sürdürecektir.

Şimdi sıra; hastanelerin haraç-mezat satışını hazırlayan Kamu Hastane Birlikleri ve Tam Gün Yasa tasarılarını geri çektirme mücadelesini büyütmektedir.11–02–2009

Nesrin Kocaemir

SES Antalya Şube Başkanı