Haberler

Sağlığımız tehlikede

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, SES Antalya şube binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, çalışanların sağlıkların risk altında olduğunu açıkladı.

Kocaemir Uyardı: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Tehlikede!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, SES Antalya şube binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, çalışanların sağlıkların risk altında olduğunu açıkladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir, açıklamasında, çalışanların sağlıkların risk altında olduğunu iddia ederek, iktidarı ve ilgili bakanlıkları göreve çağırdı.

Kocaemir, ülkemizde sağlık alanında yaşanan onca soruna rağmen, büyük bir özveri ve emek ile hizmet üreten sağlık emekçileri, mesleki yaşamları boyunca önemli sağlık riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadır diyerek, sağlık emekçilerinin birey olarak her insanın yüz yüze olduğu etkenlerle karşılaşması yanında asıl risk; hastalık söz konusu olduğunda ilk görev alan eleman olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır dedi.

Kocaemir, sağlık emekçilerini “hasta eden” sorunlar, doğrudan sağlık sisteminden kaynaklanmaktadır diyerek, sağlık emekçilerinin sağlığını korumak konusunda bugüne kadar fazlasıyla zaman kaybedilmiştir, bundan sonra bu alanda atılması gereken en önemli adım, meslek hastalıkları, iş kazaları, işe bağlı sağlık sorunları ve istenmeyen sonuçlarına karşı, sağlık emekçilerinin sağlığını korumak için “İş Yeri Sağlık Birimleri” kurulmasıdır dedi.

BASINA VE KAMU OYUNA

Değerli basın mensupları;

Ülkemizde sağlık alanında yaşanan onca soruna rağmen, büyük bir özveri ve emek ile hizmet üreten sağlık emekçileri, mesleki yaşamları boyunca önemli sağlık riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Sağlık emekçilerinin birey olarak her insanın yüz yüze olduğu etkenlerle karşılaşması yanında asıl risk; hastalık söz konusu olduğunda ilk görev alan eleman olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sağlık emekçileri, yangına ilk atlayan itfaiye ekibi gibi işlev görürler, ancak ülkemizde sağlıkçılara kendilerini koruyacak donanımın yeterince sağlandığından bahsetmek mümkün değildir. Örneğin kuş gribi epidemisi sırasında bölgeye gönderilen çok sayıda sağlık emekçisine basit bir koruyucu kit ve eğitim broşürü dahi verilmemiş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalarına müdahale sırasında ise, bu duyarsızlık bilindiği gibi can kaybı ile sonuçlanmıştır. Ülkemizde her yıl kaç sağlık emekçisinin görevini yaparken hastalandığı, sakat kaldığı ya da bu nedenlere bağlı olarak yaşamını kaybettiği konusunda düzenli kayıtlar tutulmadığı için, gerçek verilere ulaşılamamaktadır. Sağlık sisteminin sorunlarını çalışanlarına yükleyen ve onları “günah keçisi” ilan eden Sağlık Bakanlığı, çalışanların sağlığı konusunda duyarsız tavrını sürdürmektedir.

Sağlık emekçileri kan, vücut sıvıları, temas veya damlacık yoluyla bulaşan çeşitli enfeksiyonlara ortalama 10 kat daha fazla yakalanmaktadırlar. Hepatit B, C, HİV, tüberküloz, nezle, grip, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, shigella, salmonella, brusella bu gruptaki başlıca hastalıklardır. Ayrıca anestezik maddeler, sterilizasyon malzemeleri, sitotoksit maddeler gibi kimyasal zararlılar yanında, iyonizan radyasyon, kötü havalandırma, ısı veya aydınlatmanın yetersiz oluşu, gürültülü çalışma ortamlarından kaynaklanan fiziksel risklerle de karşı karşıyadır. Yetersiz alt yapı, malzeme yetersizliği, eğitim ve denetim eksikliği gibi sorunlar bu risklerin ciddi birer tehdit olmasını sağlamaktadır.

Ayrıca bir başka sağlık riski, son dönemlerde neredeyse sıradan bir durum olan ve gittikçe yaygınlaşan sağlık emekçilerine sözel ya da fiziksel şiddet uygulanması olmuştur. Sağlık emekçileri sistemin yetersizliklerinin kurbanı olarak şiddetin hedefi haline getirilmiş ve yaşama hakları risk altına girmiştir. Bu durum sadece çalışanlar için bir sağlık riski değil, sistemi bu hale getirenlerin alnında kara bir leke olarak durmaktadır.

Değerli basın mensupları;

Görüldüğü gibi sağlık emekçilerini “hasta eden” sorunlar, doğrudan sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlardır. Sağlık emekçilerinin işyeri sağlık riskleri yaşamsal bir tehdit olmasına karşı, bugüne kadar meslekten kaynaklanan olumsuz koşullara yönelik önemli bir hukuki kazanım elde edilememiştir. Bir çok çalışan bu konuda ne yapması gerektiğini bile bilmemekte, sorun bireysel hataya indirgenerek, adeta kaderci bir yaklaşımla durum kabullenilmektedir. Ayrıca kriz, işsizlik, düşük ücret, esnek çalışma, iş güvencesiz çalışma, işyeri ortamında risklere karşı önlem almayı zorlaştırmış ve sağlıksız-korumasız ortamlarda çalışmayı yaygınlaştırmıştır. Yetkililer veya işverenler iş güvenliği için alınması gereken önlemleri, pahalı bir maliyet unsuru olarak değerlendirmiş, bu görevlerini ihmal ederek veya bilinçli olarak kaçınarak insan yaşamı hiçe sayılmıştır.

Sağlık emekçilerinin sağlığını korumak konusunda bugüne kadar fazlasıyla zaman kaybedilmiştir. Bundan sonra bu alanda atılması gereken en önemli adım, meslek hastalıkları, iş kazaları, işe bağlı sağlık sorunları ve istenmeyen sonuçlarına karşı, sağlık emekçilerinin sağlığını korumak için “İş Yeri Sağlık Birimleri” kurulması olacaktır. Bu sayede öncelikle iş ortamındaki riskler tanımlanarak önleyici ve eğitici çalışmalarla riskler elimine edilecek ve sağlık emekçilerinin sağlığı düzenli olarak izlenecektir. Sağlık emekçilerinin sorunları, toplumun sağlık sorunlarıyla iç içedir. Toplumun sağlığı gelişip daha iyi bir düzeye geldikçe bu durumun olumlu etkileri sağlık emekçilerine de yansıyacaktır.

Saydığımız bu riskler ile her gün karşı karşıya olan biz sağlık emekçileri, siyasi iktidarı ve ilgili bakanlıkları bu konularda acil düzenleme yapmaya davet ediyoruz.04.03.2009

Yönetim Kurulu adına

Nesrin KOCAEMİR

SES ANT.ŞB.BAŞKANI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut