Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi A Blok önünde düzenlediği basın

toplantısında,  üniversite hastanesi çalışanlarının sorunlarına çözüm beklediğini açıkladı.

 

SES Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir yaptığı açıklamada,   Tüm sağlık çalışanları gibi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışanlarının sorunları da gün geçtikçe artmaktadır diyerek, döner sermayelerin adaletsiz dağılımı, yemeklerden alınan katkı payları, ücretsiz kreş ve servis sağlanmaması, güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırılması bunlardan sadece  bazılarıdır dedi

ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÇALIŞANLARI SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR!

Tüm sağlık çalışanları gibi Tıp Fakültesi Hastanelerinde çalışanların sorunları da gün geçtikçe artmaktadır. Döner sermayelerin adaletsiz dağılımı, yemeklerden alınan katkı payları, ücretsiz kreş ve servis sağlanmaması, güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırılması bunlardan bazılarıdır.

Değerli Basın Emekçileri;

Üniversite Hastanelerinin büyük kısmında öğretim üyelerinin dışında kalan çalışanlara döner sermaye ödemeleri yönetmelikte belirtilen üst sınırdan yapılmamaktadır. Bu durum aldığı ücret dışında bir geliri olmayan personelin mağduriyetine sebep olmakta, yasanın uygulanması açısından da adaletsizlik yaratmaktadır. Bu adaletsizliğin giderilmesi tüm çalışanların öncelikli talebidir.

Döner sermaye tüm çalışanlara yasada belirtilen üst sınırdan önenmeli, hastanenin gelirinin düşmesi nedeni ile kesinti yapılacak olursa da, yine tüm çalışanlardan aynı oranda düşürülmelidir.

Değerli Basın Emekçileri;

Sağlıkta Dönüşüm Programının bir aşaması olan Sağlık alanındaki özelleştirme ve taşeronlaştırma, Üniversite Hastanelerinde yaygınlaştırılmaktadır. Taşerondan çalışanların yanı sıra sözleşmeli çalışanlarda hızla artmaktadır. Aynı işi yapanlar, farklı istihdam modellerinde ve çok farklı ücretlerle çalışmaya mahkûm edilmektedir. Bu durum ekip hizmeti anlayışını ve iş barışını ciddi anlamda bozmaktadır. Aynı zamanda yaşanılan eleman eksikliği sıkıntısı çalışanları fazla çalışmaya ve angaryaya zorlamaktadır. Bu sorunlar mevcut çalışanların kadroya alınması ve personel eksikliğinin giderilmesi ile çözümlenmelidir.

Değerli Basın Emekçileri;

Maliye Bakanlığı yazısına dayanılarak başlatılan paralı yemek uygulaması birçok hastanede sürdürülmektedir. Bu süreçte sendikamızın yerellerde örgütlediği eylemler aylarca devam etmiştir. Bu eylemler sonucu olarak Maliye Bakanlığı geri adım atarak Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğinde Üniversite Hastanelerini de kapsayan bir değişiklik yapılmasını istemiş olup, değişiklik hazırlıkları Başbakanlıktadır. Tüm hastane çalışanları doyurucu nitelikte ve sağlıklı ortamda sunulacak yemek hizmetinden ücretsiz yararlanmalıdır.

Değerli Basın Emekçileri;

Asistan Doktorların karşı karşıya olduğu fazla çalışma, angaryaya maruz kalma, nöbet sonrası dinlenme olanaklarının olmaması gibi sorunları çözülmeli, nöbet sonrası istirahatlarının sağlandığı, fazla çalışmaları durumunda ücret ödendiği bir çalışma düzeni oluşturulmalıdır.

Biz Sağlık Emekçileri DİYORUZ Kİ!

Döner sermaye eşit ve adil dağıtılmalıdır.

Gasp edilen ücretsiz yemek hakkımız iade edilmelidir.

24 saat açık, ücretsiz kreş ve düzenli servis hakkı sağlanmalıdır.

Üniversite Hastanelerinde kadrolu çalıştırma esas alınmalıdır.

Üniversitelerin demokratikleştirilmesinin bir adımı olarak, çalışanların Rektörlük seçimlerine katılımı sağlanmalıdır.

Banka promosyon anlaşmalarından elde edilen paranın tamamı çalışanlara eşit olarak dağıtılmalıdır.

Bugün Üniversite Hastanesi bulunan tüm illerde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamalarıyla ilgilileri bizlerin haklı taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz.

Sağlık çalışanlarının gerçek mücadele örgütü olan SES bu taleplerin takipçisi olacaktır.

Tüm sağlık emekçilerini taleplerimizi gerçekleştirmek için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.

 

KAZANMAK ANCAK ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYLE MÜMKÜNDÜR!        15.04.200

 

SES ANTALYA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU ADINA

NESRİN KOCAEMİR

ŞUBE BAŞKANI