Haberler

Dayanışma büyüyor

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün talimatıyla SES ve Dev Sağlık-İş Sendikası’nın

 

işyeri temsilciliklerine dün cebir kullanılarak girilmesine  Antalya’da sağlık emekçileri tepki gösterdi.

Balcalı emekçisi yalnız değildir.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün talimatıyla SES ve Dev Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilciliklerine dün cebir kullanılarak girilmesine  Antalya’da sağlık emekçileri tepki gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok Önünde toplanan sağlık emekçileri sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz” “Balcalı emekçisi yalnız değildir” “Direne direne kazanacağız” sloganları attılar.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) Antalya Şubesi ve Devrimci Sağlık-İş Antalya Bölge Şubesi tarafından gerçekleştirilen eyleme aralarında Öğretim Üyeleri Derneği, Eğitim-Sen ve BES’inde bulunduğu bir çok örgüt tarafından destek verildi.

Zorbalık hak mücadelesini yenemez

Balcalı‘da son yaşananlara tepki gösteren sağlık emekçileri adına  basın açıklamasını okuyan, Devrimci Sağlık-İş Antalya Bölge Şubesi Başkanı Bekir Çivi “Hiçbir zorbalık, hak mücadelesini yenemez!” dedi. Balcalı’daki emekçilerin yalnız olmadığını belirten Çivi, “Kesinleşmiş mahkeme kararını bir yılı aşkın bir süredir uygulamayan, imza attığı protokolün gereğini yerine getirmeyen rektörlük; emekçilerin hak mücadelesini ve direnişini kırmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki hiçbir zorbalık, hak mücadelesini yenemez!”  şeklinde konuştu.

Mafya yöntemleri

Çukurova Üniversitesi Rektörü Alper Akınoğlu’nun talimatıyla geldiğini söyleyen bir ekibin, hastanedeki SES ve Dev Sağlık-İş temsilciliğinin kapısını levye ile kırmalarına sert tepki gösteren Çivi, Rektörlük görevinizin gereğini yerine getirmek yerine, mafya yöntemleri kullanmaya daha ne kadar süre devam edeceksiniz? diye sordu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki taşeron çalıştırmanın mahkemede olduğunu hatırlatan Çivi,  mahkeme sonucu her ne olursa olsun fiili, meşru ve hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Başta Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık Emekçileri Sendikası ve Tabip Odası olmak üzere, Adana’daki emekçilerin altı yıldır yürüttüğü fiili,meşru ve hukuki mücadele ile Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi’nde taşeron çalışmanın yasa dışı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmış; bu durum, mahkeme kararıyla da kesinleşmiştir.

Balcalı’da çalışan 1200 sağlık işçisinin üniversitenin asli işçileri olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olmasına rağmen, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, bakanlığın vermiş olduğu ve mahkeme tarafından da kesinleşmiş bulunan bu kararı bir buçuk yıldır uygulamamaktadır.

Balcalı’da çalışan taşeron işçilerinin, öğretim üyelerinin, asistan hekimlerin, intörn hekimlerin ve öğrencilerin hak gasplarının sürmesi, ağır çalışma koşulları ve rektörlüğü hukuk dışı uygulamaları nedeniyle 16 Mayıs 2011 tarihinde başlayan süresiz iş bırakma eylemi, 23 Mayıs 2011 günü anlaşma ile sonuçlanmış; rektörlük ve hastane yönetimi, sağlık emekçilerinin haklı taleplerini kabul etmiştir.

23 Mayıs günü gerçekleştirilen görüşmeye Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve fakülte dekanı ile asistan hekimlerin, taşeron sağlık işçilerinin ve sağlık emekçilerinin temsilcileri ve TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu katılmış emekçilerin taleplerinin kabul edildiğine dair bir protokol imzalanmıştı.

23 Mayıs 2011 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Fakülte Dekanı tarafından imzalanan bu protokolün, bir ay içinde hayata geçirilmesi kararlaştırılmasına rağmen, 23 Haziran 2011 tarihine kadar bir gelişme yaşanmamış; imzalanan protokole uyulmamıştır.

Devrimci Sağlık-İş Çukurova Bölge Temsilciliği, SES Adana Şubesi ve Adana Tabip Odası; rektörlüğün verdiği sözleri tutmaması üzerine 23 Haziran günü yeniden direnişe geçmiştir.

Direnişin ikinci gününde polis hastaneyi abluka altına almış, Balcalı’da rektör, başhekim, polis ve özel güvenlik baskılarını artırmıştır.

Görgü tanıklarının anlatımına göre sabah saat 10.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi Rektörü Alper Akınoğlu’nun talimatıyla geldiğini söyleyen bir ekip, hastanedeki SES ve Dev Sağlık-İş temsilciliğinin kapısını levye ile kırarak içeri girmiştir. SES’e ve Devrimci Sağlık-İş’e ait birçok pankart, flama, önlük ile iki adet ses cihazını gasp eden bu ekip, temsilcilik içinde bulunan klimayı da sökmüş; daha sonra 01 LD 110 plakalı bir araca binerek uzaklaşmıştır.

Aynı saatlerde hastanede bulunan sebebini ‘temsilcilikte bulunan klimanın alınması’ olarak ifade etmiş ve klimanın hastanenin elektriğini kullandığını ve zarar olduğunu söylemiştir.

Antalya’daki sağlık emekçileri olarak soruyoruz:

2002’den beri hastanede faaliyette bulunan SES temsilciliği, dönemin rektörü Yalçın Kekeç tarafından klimalı bir şekilde tahsis edilmesine rağmen; bu saldırının sağlık emekçilerinin direnişi sırasına denk gelmesi tesadüf müdür?

 

Odanın bulunduğu yerdeki diğer odalarda da klima olmasına rağmen, sadece emekçilerin temsilciliğindeki klimanın sökülmüş olması tesadüf müdür?

Temsilcilik kapısının kırılarak içeri girilmesi ve bunun da hafta sonu yapılması; hangi hukuki gerekçeye dayanmaktadır?

Oda kapısını kırıp eşyaları gasp ettirdiğiniz kişiler kimlerdir?

Rektörlük görevinizin gereğini yerine getirmek yerine, mafya yöntemleri kullanmaya daha ne kadar süre devam edeceksiniz?

Aslında bu soruların yanıtını herkes bilmektedir. Kesinleşmiş mahkeme kararını bir yılı aşkın bir süredir uygulamayan, imza attığı protokolün gereğini yerine getirmeyen rektörlük; emekçilerin hak mücadelesini ve direnişini kırmaya çalışmaktadır. Ancak bilinmelidir ki hiçbir zorbalık, hak mücadelesini yenemez!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de yapılan başvuru üzerine Çalışma Bakanlığına bağlı Bölge İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hastanede çalışan taşeron sağlık emekçilerinin hastanenin personeli olduğu tespit edilmiştir.Taşeron şirketin itirazı  üzerine açılan dava 5 Temmuz’da görülecektir. Mahkeme sonucu her ne olursa olsun fiili, meşru ve hukuki mücadelemiz sürecektir.

 

Balcalı emekçisi yalnız değildir!

Baskılar bizi yıldıramaz!

Direne direne kazanacağız!

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Devrimci Sağlık – İş Antalya Bölge Şubesi


 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut