Skip to main content
logo

12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan SES Antalya Şube Sekreteri Şükran İçöz, ebe ve hemşirelerin sorunlarına dikkat çekerek "Kutsanmak ve kutlama değil, haklarımızı istiyoruz." dedi.

 

Şükran İçöz “Kutsanmak değil, haklarımızı istiyoruz!”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Sekreteri Şükran İçöz, “Kutsanmak ve kutlama değil, haklarımızı istiyoruz.” dedi.

12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan SES Antalya Şube Sekreteri Şükran İçöz, ebe ve hemşirelerin sorunlarına dikkat çekerek, "Kutsanmak ve kutlama değil, haklarımızı istiyoruz.” dedi.

Güneş balçıkla sıvanamaz

“Her yıl olduğu gibi bu yılda mayıs’ın 2. haftası tüm dünya’da hemşirelik haftası olarak kutlanıyor. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenleniyor, seminerler yapılıyor, hemşire ve ebe meslektaşlarımıza çiçekler, flarlar dağıtılıyor.” diyen İçöz, bütün bu faaliyetler yürütülürken temel sorunlarımız görmezden geliniyor ve güneş balçıkla sıvanmak isteniyor, şeklinde konuştu.

Kendilerine methiyelerin dizileceği, kutsal bir mesleği yaptıklarının açıklanacağı 12 Mayıs gününün sorunların tartışılacağı bir gün olarak gördüklerini ifade eden İçöz, “Her 12 Mayıs'a yaşanan sorunların üzerine yenilerinin eklenerek giriyoruz. Sorunlarımız artık  fark edilmeli ve taleplerimiz dikkate alınmalıdır” dedi

Taleplerimiz net

Mesleğine, emeğine onuruna sahip çıkan hemşire ve ebeler olarak taleplerini sıralayan İçöz, “Ebe ve hemşireliğin ‘ağır ve tehlikeli işler’ kapsamına alınmasını, sağlık kuruluşlarında ücretsiz kreş açılmasını, başhemşire dahil tüm yöneticilerin çalışanlar tarafından seçilmesini, ILO hemşirelik antlaşmasının imzalanarak, gereklerinin yerine getirilmesini,..” istedi.

Bütün ebe ve hemşireleri sorunların çözümü için “çok ses tek yürek” olmaya  davet eden İçöz, haklarımız, mesleğimiz insanca yaşayabileceğimiz bir gelecek için mücadele  edeceğiz ve kazanacağız dedi.


BASINA VE KAMUOYUNA

HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YILDA MAYIS’IN 2. HAFTASI TÜM DÜNYA’DA HEMŞİRELİK HAFTASI OLARAK KUTLANIYOR. ÜLKEMİZDE DE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR, SEMİNERLER YAPILIYOR, HEMŞİRE VE EBE MESLEKTAŞLARIMIZA ÇİÇEKLER, FLARLAR DAĞITILIYTOR. BÜTÜN BU FAALİYETLER YÜRÜTÜLÜRKEN TEMEL SORUNLARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNİYOR VE GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANIYOR.

BU GÜNE KADAR HER NÖBET ÇIKIŞINDA ONLARCA HASTAYA BAKMANIN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL YORĞUNLUĞUNU SABAH KAHVALTISI NİYETİNE AİLEMİZE SUNDUK. BİRÇOĞUMUZ SAĞLIK SİSTEMİNİN PİYASALAŞMASIYLA KENDİNİ MÜŞTERİ ZANNEDEN HASTA VE HASTA YAKINLARININ SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZİNE UĞRADI. HEPİMİZ KÖTÜ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE FAZLA MESAİLER YÜZÜNDEN AİLEMİZE YABANCILAŞTIK. SAĞLIK EKİP İŞİDİR DENİLDİ, YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA SAYILDIK. PİYASACI SAĞLIK SİSTEMİNİN “TOPLAM KALİTE” KAVRAMIYLA KÂĞITLARA GÖMÜLDÜK, KIRTASİYE İŞİNDEN MESLEKİ GÖREVİMİZİ YAPAMAZ OLDUK. AYNI İŞİ YAPTIĞIMIZ HALDE 4/A, 4/B, 4/C, TAŞERON DİYE SINIFLARA AYRILDIK, GÜVENCESİZLEŞTİRİLDİK. ÖZEL HASTANELERDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ HAFTADA 80 SAATİ BULAN ÇALIŞMA ŞARTLARIYLA KÖLELEŞTİRİLDİ. 1. BASAMAKTA UYGULAMAYA KONULAN AİLE HEKİMLİĞİ İLE BİRLİKTE, OKULLAR OKUYARAK, EMEK VEREREK KAZANDIĞIMIZ UNVANLAR ELİMİZDEN ALINIP “AİLE SAĞLIĞI ELEMANI” OLDUK. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMLE DEĞERSİZLEŞTİRİLDİK, İŞ YÜKÜMÜZ KATLANDI, ANGARYAYA BOĞULDUK. BİZE İŞ TARİFLERİ YAPILDI, ÇALIŞTIĞIMIZ BÖLÜMDE UZMANLAŞMAMIZ İSTENDİ, KURSLAR ALDIK AMA YERİ GELDİĞİNDE “İHTİYACA BİNAEN” KLİNİK KLİNİK DOLAŞTIRILDIK. İŞKOLUMUZUN YARISINI OLUŞTURMAMIZA RAĞMEN HALA MESLEKİ BAĞIMZIZLIĞIMIZ SAĞLANMADI, GÖREVİMİZ OLMAYAN İŞLER VERİLDİ. GECELERİ UYKUSUZ KALDIK KANSERE YAKALANDIK, BULAŞICI VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI BULAŞTI KİMİ ZAMAN ÖLDÜK. GEREK DOKTORLAR, GEREK HASTA VE HASTA YAKINLARI GEREKSE MESLEKTAŞLARIMIZ TARAFINDAN MOBİNGE MARUZ KALDIK. HEP VARDIK AMA HEP YOK SAYILDIK.

BİZ MESLEĞİNE, EMEĞİNE VE ONURUNA SAHİP ÇIKAN HEMŞİRE VE EBELER OLARAK TALEP EDİYORUZ;

 • EBE VE HEMŞİRELİK “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER” KAPSAMINA ALINMALIDIR.
 • GECE BİR SAATLİK ÇALIŞMA İKİ SAAT SAYILMALIDIR.
 • BAŞEMŞİRE DAHİL TÜM YÖNETİCİLER ÇALIŞANLAR TARAFINDAN SEÇİLMELİDİR VE YÖNETİCİLİK SÜRELİ OLMALIDIR.
 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÜCRETSİZ KREŞ AÇILMALIDIR.
 • HASTAYI MÜŞTERİ, ÇALIŞANI KÖLE YAPAN ‘SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’ DURDURULMALIDIR.
 • GECE ÇALIŞMA MESLEKTE ARTAN YIL ORANINA GÖRE AZALTILMALIDIR.
 • TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİNE FİİLİ HİZMET SÜRESİYLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLMELİDİR.
 • STAJJER HEMŞİRELERE EMEĞİNİM KARŞILIĞI ÜCRET OLARAK VERİLMELİR.
 • DOĞUM İZİNLERİ ÜCRETLİ HALE GETİRİLMELİDİR.
 • HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 35 SAATLE SINIRLANDIRILMALIDIR.
 • ÜCRETSİZ SERVİS KONULMALI, SOSYAL HAKLAR SAĞLANMALIDIR..
 • 4/B, 4/C, TAŞERON ÇALIŞAN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ KADROYA ALINMALIDIR.
 • ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA SAATLERİ DENETLENMELİDİR.
 • PERFORMENS SİSTEMİ KALDIRILMALI, TEMEL ÜCRET İNSANCA YAŞAYACAK DÜZEYE ÇIKARILMALIDIR.
 • ILO HEMŞİRELİK ANTLAŞMASI İMZALANARAK, GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMELİDİR.

BİZ HEMŞİRELER; KUTLAMA DEĞİL, HAKLARIMIZI İSTİYORUZ. BÜTÜN MESLEKTAŞLARIMIZI, HAKLARIMIZ İÇİN, MESLEĞİMİZİN ONURU İÇİN, İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR GELECEK İÇİN  “ÇOK  SES  TEK YÜREK” OLMAYA  VE MÜCADELE  ETMEYE DAVET EDİYORUZ.