Haberler

Adaletsizliğe son

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları   uygulanan performansa göre ücretlendirme sistemini protesto

etti.

SES'ten performans eylemi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri,  Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde  uygulanan performansa göre ücretlendirme sistemini protesto etti.

SES Antalya Şubesinin çağrısıyla AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde toplanan sağlıkçılar performans ve ücret adaletsizliğine isyan etti.

Katsayı oyunu

“Performans ücretlendirmesine ve ücret adaletsizliğine hayır” başlığı altındaki eyleme katılan çok sayıda sağlıkçı, 'Performansım Değil Hastamsın” “Sağlık Vicdandır Puanlanamaz” “Eşit İşe Eşit Ücret” sloganları ile tepkilerini dile getirdiler.

Eylem sırasında sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç, “Sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırdılar. Yetmedi kölelik statüsünde çalışma yasaları çıkarmaya başladılar. Yetmedi “performans” sistemi ile bizleri birbirimizle yarıştırmaya, maaşlarımızı mümkün olduğunca aşağılara çekip, döner sermaye üzerinden aylıklarımızı belirlemeye çalıştılar.  Şimdi de “katsayısı oyunları” ile bizleri birbirimize düşürmeye iş barışını tamamen yok etmeye çalışıyorlar.” dedi.

Hastane yönetimine uyarı

Mustafa Kılınç, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde performansa göre bu ay yapılan ödemelerde yönetiminin keyfi, adaletsiz uygulamaları olduğunu belirterek, “Yasada öngörülen 0,60-1,30 katsayı çarpanı bile  kimine yüksek kimine tabandan hesaplanmıştır. Bu durum çalışanlar arasında iş barışını, ekip çalışmasını bozmakta; tıbbın temel etik değerlerinin çiğnenmesine yol açmaktadır” dedi.

Kılınç, hastane yönetimine seslenerek: “Sağlık çalışanlarının aktivitelerini puanlayarak iş barışını bozuyorsunuz. Üstelik kendi puanlama sisteminizde bile eşit ve adil davranmıyorsunuz. Sağlık hizmeti vicdandır puanlanamaz. Uygulamaya derhal son verilmelidir” şeklinde konuştu.

Eylemler sürecek

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin keyfi, adaletsiz uygulamasının takipçisi olduklarını vurgulayan Kılınç, soruna bir çözüm üretilmez ise eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti

PERFORMANS ÜCRETLENDİRMESİNE ÜCRET ADALETSİZLİĞİNE HAYIR

Sağlıkta Yıkım Programının bir parçası olan ve çalışma barışını bozan performans sistemi, her gün yeni eşitsizlikler adaletsizlikler huzursuzluklar mağduriyetler yaratmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırdılar. Yetmedi kölelik statüsünde çalışma yasaları çıkarmaya başladılar. Yetmedi “performans” sistemi ile bizleri birbirimizle yarıştırmaya, maaşlarımızı mümkün olduğunca aşağılara çekip, döner sermaye üzerinden aylıklarımızı belirlemeye çalıştılar.  Şimdi de “katsayısı oyunları” ile bizleri birbirimize düşürmeye iş barışını tamamen yok etmeye çalışıyorlar.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde performansa göre bu ay yapılan ödemeler bunun en son kanıtıdır. Hastane yönetiminin yaptığı ödemelerde ciddi eşitsizlikler ve adaletsizlikler vardır. Yasada öngörülen 0,60-1,30 katsayı çarpanı bile  kimine yüksek kimine tabandan hesaplanmıştır. Bu durum çalışanlar arasında iş barışını, ekip çalışmasını bozmakta; tıbbın temel etik değerlerinin çiğnenmesine yol açmaktadır

Hastane yönetimine sesleniyoruz: Sağlık çalışanlarının aktivitelerini puanlayarak iş barışını bozuyorsunuz. Üstelik kendi puanlama sisteminizde bile eşit ve adil davranmıyorsunuz. Sağlık hizmeti vicdandır puanlanamaz.

Performans uygulaması ile aynı ilde, aynı hastanede, aynı mesleği yapanlar arasında bile ciddi farklar oluşuyor. İller, kurumlar ve meslekler arasında ise büyük uçurumlar var.

Sık sık “Sağlık çalışanlarına yüksek oranlarda ek ödeme yapılıyor” diyenlere sesleniyoruz. ‘Ek ödeme veriyoruz‘ diyerek temel ücretlerimiz yükseltilmiyor. Üstelik ek ödemelerimiz garantili değil. Bu ek ödemeler emekliliğimize yansımıyor. Ek ödemeler cezalandırma aracı olarak kullanılabiliyor.

Eşitsizliğin, adaletsizliğin, sağlık kuruluşlarını darphane, hastayı banknot biz çalışanları da makine gibi görmenin diğer adı olan ‘performansa bağlı döner sermaye’ uygulamasına  derhal son verilmelidir.

Tüm çalışanların temel ücretleri insanca yaşayacak düzeye yükseltilmelidir. Ücretler çalışanların eğitim, kıdem, iş güçlüğü, çalışma süreleri, yoğunluğu vb. değerlendirilerek kademelendirilmelidir.

·Elimize geçen tüm ücretler, emekli maaşımıza ve emeklilik tazminatımıza yansıtılmalıdır.

Sağlıkta performans, hiçbir ülkenin sağlık sisteminde bulunmayan ve nitelikli, ulaşılabilir, kamusal bir sağlık sisteminde asla kabul edilebilecek bir durum değildir

Tıp fakülteleri yerli yabancı sermayenin karını arttırmak için değil, toplum yararına iyi hekim yetiştirmek, sağlık sorunlarının çözümü için nesnel, bilimsel kanıtlar ortaya konulan araştırmalar yürütmek ve nitelikli bir sağlık hizmeti üretmek için vardır.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin keyfi, adaletsiz uygulamasının takipçisiyiz. Hastane yönetimi eşitsiz ve adaletsiz uygulamasına derhal son vermelidir.

Çalışma barışını bozan performans sistemine, eşitsizliklere, adaletsizliklere, karşı da  mücadelemizi sürdüreceğiz.

-Aynı işi yapanlara aynı ücret ödenmelidir.

-Ücretli köle olmayacağız.

-Hak ettiğimiz insanca ücretlerimizi talep ediyoruz.

-Bizleri parayı kullanarak bölmelerine izin vermeyeceğiz.

Mustafa Kılınç

SES Antalya Şube Başkanı



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut