Hukuksal Kazanım

Sendikamızın; Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 1/1/2015 tarihli ASM ve TSM çalışanları için hazırladığı

Nöbet Genelgesine karşı yaptığı iş bırakma eylemine katıldıkları için Burdur ilimizde bazı üyelerimize ve sağlık emekçilerine 16/3/2015 tarihinde 5-10-20 oranlarında ihtar puanları verilmiştir.

Puanların iptali için Yerel Mahkemelerde açılan davalar reddedilmiş, yerel mahkemelerin kararı Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay tarafından onamıştır. Bunun üzerine üyelerimiz ve sağlık emekçileri Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuşlardır. Anayasa Mahkemesi 22/11/2022 tarihli kararıyla verilen ceza puanları nedeniyle sendika hakkının ihlala edildiğine ve Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/1Mhh_e9QD6bcl-2d-xpCsQ9wkK9KDxcm8/view?usp=sharing 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut